TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L286 do L288 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 286 (zakonodaja) – 2. september 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1242 z dne 1. septembra 2020 o podaljšanju odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja, ki lovijo belega glavača (Aphia minuta) v španskih teritorialnih vodah avtonomne skupnosti regije Murcia

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1243 z dne 1. septembra 2020 o podaljšanju odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega in ferrerjevega glavača (Aphia minuta in Pseudaphia ferreri) ter girice (Spicara smaris) v določenih teritorialnih vodah Španije (Balearski otoki)

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1244 z dne 1. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 185/2013 o odbitkih od ribolovnih kvot, dodeljenih Španiji za leti 2020 in 2023

9

  • L 287 (zakonodaja) – 2. september 2020

Sklep kolegija 2020-04 z dne 15. julija 2020 o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Eurojusta

1

  • L 288 (zakonodaja) – 3. september 2020

Uredba Komisije (EU) 2020/1245 z dne 2. septembra 2020 o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1246 z dne 2. septembra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi fenamifos v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

18

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 3. september 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih