TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L275 do L277 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 275 (zakonodaja) – 24. avgust 2020

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1212 z dne 8. maja 2020 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi ( 1 )

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1213 z dne 21. avgusta 2020 o fitosanitarnih ukrepih za vnos v Unijo nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so bili črtani iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1214 z dne 21. avgusta 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019 glede lesa Ulmus L. in nekaterih rastlin za saditev Albizia julibrissin Durazzini in Robinia pseudoacacia L. s poreklom iz Izraela

12

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1215 z dne 21. avgusta 2020 o obvezni registraciji uvoza iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

16

  • C 279 (informacije in objave) – 24. avgust 2020

2020/C 279/08 – Zadeva C-835/18: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Timişoara – Romunija) – SC Terracult SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Popravek računa – Napačno zaračunan davek – Vračilo neutemeljeno plačanega davka – Sistem obrnjene obveznosti DDV – Transakcije, ki se nanašajo na davčno obdobje, za katero je bil davčni nadzor že opravljen – Davčna nevtralnost – Načelo učinkovitosti – Sorazmernost)

6

2020/C 279/14 – Zadeva C-215/19: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je začela Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Opravljanje storitev – Člen 135(1)(l) – Oprostitev plačila DDV – Dajanje nepremičnin v najem – Pojem „nepremičnina“ – Izključitev – Člen 47 – Kraj obdavčljivih transakcij – Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami – Izvedbena uredba (EU) št. 282/2011 – Člena 13b in 31a – Omara za naprave – Storitve namestitve v podatkovnem centru)

10

  • C 280 (informacije in objave) – 25. avgust 2020

2020/C 280/06 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana

6

  • L 276 (zakonodaja) – 25. avgusta 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1216 z dne 24. avgusta 2020 o razveljavitvi računov, ki jih je izdala družba Zhejiang Trunsun Solar Co Ltd., zaradi kršitve zaveze, razveljavljene z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1570

1

  • L 277 (zakonodaja) – 27. avgust 2020

Obvestilo o začetku veljavnosti Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani

2

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1217 z dne 25. avgusta 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 v zvezi z vnosom v Unijo naravno ali siljeno pritlikavih rastlin za saditev iz vrst Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in nekaterih vrst Pinus L. s poreklom iz Japonske ter o razveljavitvi Odločbe 2002/887/ES

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1218 z dne 25. avgusta 2020 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 26. avgusta 2020

12

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 26. avgust 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih