TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L274 do L289 / 2019 – Kombinirana nomenklatura za leto 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 274I (zakonodaja) – 28. oktober 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1750 z dne 21. oktobra 2019 o spremembi Sklepa (EU) 2019/274 o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 )

1

  • L 276 (zakonodaja) – 29. oktober 2019

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1805 z dne 28. oktobra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7807) (Besedilo velja za EGP)

21

Sklep št. 1/2019 Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi EU-Republika Moldavija z dne 4. oktobra 2019 o posodobitvi Priloge XXVIII-B (Pravila za telekomunikacijske storitve) k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani [2019/1806]

44

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1793 z dne 22. oktobra 2019 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660 ( 1 )

89

  • L 278 (zakonodaja) – 30. oktober 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1811 z dne 23. oktobra 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(izdelek se uporablja za prevoz in dviganje oziroma spuščanje tabličnega računalnika ter za njegovo napajanje z električno energijo. …. Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8428 90 90 kot drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje ….)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1812 z dne 23. oktobra 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Steklenica za vodo za večkratno uporabo, izdelana iz prosojnega borosilikatnega stekla in opremljena z zamaškom z navojem iz nerjavnega jekla. Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 7013 in 7013 99 00 .)

4

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/1813 z dne 29. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene direktive 2014/96/EU o zahtevah v zvezi z označevanjem, pečatenjem in pakiranjem razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 2008/90/ES glede barve etikete za certificirane kategorije razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin ter vsebine dokumenta dobavitelja

7

  • L 278I (zakonodaja) – 30. oktober 2019

Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/1810, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 29 oktobra 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU

1

  • L 280 (zakonodaja) – 31. oktober 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št.2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

Kombinirana nomenklatura za leto 2020

1

  • C 370 (informacije in objave) – 31. oktober 2019

2019/C 370/04 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

na strani 412

9503 00 70 Druge igrače, v kompletih ali na podlagah se v četrtem odstavku kot druga alinea (za izrazom „krede,“) vstavi naslednje besedilo:

„—kompleti za ustvarjanje, namenjeni otrokom za izdelavo mozaikov. Sestavljeni so iz vnaprej potiskanih lepenk/kartončkov in različnih samolepljivih okraskov, ki se pritrdijo na kartončke (npr. majhni barvni koščki pene in barvite plastične bleščice). Vsebujejo lahko tudi druge majhne predmete, na primer stojalo. Namenjeni so za razvedrilo otrok, pa tudi za njihov razvoj zaznavanja barv in oblik ter finomotoričnih spretnosti.

7

  • L 286 (zakonodaja) – 7. november 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1860 z dne 6. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1313/2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (in sicer mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009

13

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1861 z dne 31. oktobra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/587 za pojasnitev, ali področje uporabe navedenega izvedbenega sklepa vključuje sistem zunanje osvetlitve z LED, nameščen v nekatera hibridna električna vozila kategorije M1 brez zunanjega polnjenja (NOVC-HEV) (Besedilo velja za EGP)

15

  • C 378 (informacije in objave) – 7. november 2019

2019/C 378/08 – Obvestilo o pojasnitvi obvestila o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih polivinil alkoholov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

9

  • L 289 (zakonodaja) – 8. november 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1872 z dne 7. novembra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Japonsko na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovoli uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo ali njegov tranzit skozi Unijo ( 1 )

47

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1873 z dne 7. novembra 2019 o postopkih usklajenega izvajanja okrepljenega uradnega nadzora s strani pristojnih organov mejnih kontrolnih točk nad proizvodi živalskega izvora, zarodnim materialom, živalskimi stranskimi proizvodi in sestavljenimi proizvodi ( 1 )

50

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1874 z dne 6. novembra 2019 o ustreznosti pristojnih organov Ljudske republike Kitajske v skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7854) ( 1 )

55

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1706 z dne 10. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/325 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz preje visoke trdnosti iz poliestra s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta ( UL L 260 10.11.2019 )

60

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 11. november 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih