TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L261 do L263 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 261 (zakonodaja) – 14. oktober 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1714 z dne 30. septembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 136/2004 glede vzorca skupnega veterinarskega vstopnega dokumenta za proizvode, Uredbe (ES) št. 282/2004 glede vzorca enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta za živali in Uredbe (ES) št. 669/2009 glede vzorca enotnega vstopnega dokumenta za nekatero krmo in nekatera živila neživalskega izvora (Besedilo velja za EGP)

1

  • L 262 (zakonodaja) – 15. oktober 2019

Uredba Sveta (EU) 2019/1716 z dne 14. oktobra 2019 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/1717 z dne 14. oktobra 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2016/1686 o dodatnih omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al-Kaidi ter fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so z njima povezani

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1718 z dne 14. oktobra 2019 o zaščiti tradicionalnih izrazov Opolo, Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), Kvalitetno biser vino, Mlado vino, Vrhunsko pjenušavo vino in Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP) za opredelitev vin, proizvedenih na Hrvaškem

13

Sklep Sveta (EU) 2019/1719 z dne 8. julija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 18. zasedanju konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES CoP 18) (Ženeva, Švica, 17.28. avgust 2019)

19

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1720 z dne 14. oktobra 2019 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

58

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1721 z dne 14. oktobra 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/1693 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njimi

64

  • L 263 (zakonodaja) – 16. oktober 2019

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1728 z dne 15. oktobra 2019 o harmoniziranih standardih za igrače, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta

32

  • C 350 (informacije in objave) – 16. oktober 2019

2019/C 350/02 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

Na strani 64 se za pojasnjevalno opombo k tarifni podštevilki KN „1008 60 00 Tritikala “ vstavi naslednje besedilo: „1008 90 00 Druga žita

Ta tarifna podštevilka zajema amarant (tako imenovano nepravo žito), ki je seme (zrno) rastline, ki ni trava. Njegova uporaba in hranilna vrednost sta primerljivi z žiti.“

2

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 17. oktober 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih