TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L255 do L257 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 255 (zakonodaja) – 4. oktober 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1666 z dne 24. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev za spremljanje prevoza in prispetja pošiljk določenega blaga od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju v Uniji (Besedilo velja za EGP)

1

  • C 333 (informacije in objave) – 4. oktober 2019

2019/C 333/03 – Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklus ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji

3

2019/C 333/05 – Obvestilo o veljavnih protidampinških ukrepih v zvezi z uvozom keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske: sprememba imena družbe, za katero velja stopnja dajatve za sodelujoče nevzorčene družbe

15

  • C 334 (informacije in objave) – 4. oktober 2019

2019/C 334/01 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. julija 2019 do 31. avgusta 2019 (Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta)

1

2019/C 334/02 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. julija 2019 do 31. avgusta 2019 (Sklepi, sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES ali člena 38 Direktive 2001/82/ES)

17

  • L 257 (zakonodaja) – 8. oktober 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1675 z dne 4. oktobra 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi Verticillium albo-atrum, sev WCS850, kot snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

6

Uredba Komisije (EU) 2019/1676 z dne 7. oktobra 2019 o popravku nekaterih jezikovnih različic Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila ( 1 )

11

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1678 z dne 4. oktobra 2019 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v TRACES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7067) ( 1 )

21

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1679 z dne 4. oktobra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7246) ( 1 )

25

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 8. oktober 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih