TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L241 do L243 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 241 (zakonodaja) – 19. september 2019

Obvestilo o začetku veljavnosti Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov

1

Sklep Sveta (EU) 2019/1563 z dne 16. septembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Komisiji za ribištvo v zahodnem srednjem Atlantiku (WECAFC)

2

  • L 242 (zakonodaja) – 20. september 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1569 z dne 16. septembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru za kmetijstvo, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede spremembe prilog 1 in 2 k Sporazumu

3

Sklep Sveta (EU) 2019/1570 z dne 16. septembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF)

20

  • C 316 (informacije in objave) – 20. september 2019

2019/C 316/10 – Objava zahtevka za spremembo na podlagi člena 17(6) Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89

24

  • L 243 (zakonodaja) – 23. september 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/1574 z dne 20. septembra 2019 o izvajanju člena 17(3) Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

1

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2019/1576 z dne 20. septembra 2019 o izvajanju Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

6

  • C 318 (informacije in objave) – 23. september 2019

2019/C 318/07 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1763 in Uredbe Sveta (EU) 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

4

2019/C 318/09 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki veljajo za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije

6

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 23. september 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih