TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L240 do L246 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 240 (zakonodaja) – 16. september 2022

Uredba Komisije (EU) 2022/1531 z dne 15. septembra 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, v kozmetičnih izdelkih ter popravku navedene uredbe ( 1 )

3

  • C 356 (informacije in objave) – 16. september 2022

2022/C 356/02 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(8711 60 10 – Dvokolesa, trikolesniki in štirikolesniki, s pedali, s pomožnim električnim motorjem s trajno nazivno močjo do vključno 250 W)

2

  • L 241 (zakonodaja) –19. september 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1610 z dne 13. septembra 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 738/2000 glede uvrstitve vozila, opremljenega s hidravlično dvižno napravo z delovno ploščadjo, v kombinirano nomenklaturo

3

  • L 243 (zakonodaja) – 20. september 2022

Uredba Komisije (EU) 2022/1616 z dne 15. septembra 2022 o recikliranih plastičnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 282/2008 ( 1 )

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1618 z dne 19. septembra 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

90

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1619 z dne 19. septembra 2022 o spremembi Priloge XIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosa za Bocvano na seznamu tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk svežega mesa nekaterih kopitarjev v Unijo ( 1 )

141

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1620 z dne 19. septembra 2022 o določitvi vzorčnih kriznih ukrepov v primerih tehnične nezmožnosti dostopa do podatkov na zunanjih mejah, vključno z nadomestnimi postopki, ki jih morajo uporabljati mejni organi v skladu s členom 48(4) Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta

144

  • L 244 (zakonodaja) – 21. september 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/1621 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

1

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1623 z dne 14. julija 2022 o odstopanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 za leto 2022 glede vrednosti tržne proizvodnje, nacionalne strategije in izterjatve finančne pomoči Unije za večletne obveznosti v sektorju sadja in zelenjave zaradi krize, ki jo je povzročila ruska invazija na Ukrajino

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1624 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/607 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Maroka in Republike Koreje, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz teh držav ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

8

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1626 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

17

Popravek Uredbe Komisije (EU) 2022/1616 z dne 15. septembra 2022 o recikliranih plastičnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 282/2008 ( UL L 243, 20.9.2022 )

70

  • C 362 (informacije in objave) – 21. september 2022

2022/C 362/01 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k Sklepu Sveta (SZVP) 2017/2074 in Priloge IV k Uredbi Sveta (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

1

2022/C 362/03 – Obvestilo Komisije – Vprašanja in odgovori o uporabi pravil EU o nadzoru nad uvozom proizvodov iz tretjih držav, ki so namenjeni dajanju v promet v Uniji kot ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve

3

  • L 246 (zakonodaja) – 22. september 2022

Sklep Skupnega odbora EGP št. 163/2022 z dne 29. aprila 2022 o spremembi Protokola 4 k Sporazumu EGP o pravilih o poreklu [2022/1607]

133

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 22. september 2022

TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih