TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L233 do L240 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • C 314 (informacije in objave) – 18. september 2019

2019/C 314/06 – Obvestilo o pojasnitvi obvestil o začetku protidampinškega in protisubvencijskega postopka glede uvoza nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta

6

  • L 239 (zakonodaja) – 17. september 2019

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1560 z dne 16. septembra 2019 o spremembi Skupnega stališča 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme

16

  • L 236 (zakonodaja) – 13. september 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1404 z dne 6. septembra 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Par konic, sestavljenih iz plastičnih mas in kovine -primerne za uporabo izključno ali pretežno s palicami za nordijsko hojo – uvrstitev pod oznako KN 9506 91 90 kot deli izdelkov in oprema za telovadbo)

14

  • L 234 (zakonodaja) – 13. september 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1394 z dne 10. septembra 2019 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 glede nekaterih pravil o nadzoru za sprostitev v prosti promet in izstopu s carinskega območja Unije

1

  • C 307 (informacije in objave) – 11. september 2019

2019/C 307/04 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(4202 …. Te tarifne podštevilke zajemajo tako imenovane ‚vreče za oblačila …)

4

  • L 233 (zakonodaja) – 10. september 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1391 z dne 6. septembra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1218/1999 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo in o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 670/2013

(V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1218/1999 se črta vrstica, ki ustreza točki 6 v preglednici. Izvedbena uredba (EU) št. 670/2013 se razveljavi.)

1

  • C 305 (informacije in objave) – 9. september 2019

2019/C 305/14 – Zadeva C-26/18: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. julija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hessisches Finanzgericht – Nemčija) – Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung/Hauptzollamt Frankfurt am Main (Predhodno odločanje — Carinska unija — Uredba (EGS) št. 2913/92 — Člena 202 in 203 — Carina na uvozNastanek carinskega dolga zaradi kršitve carinskih predpisov — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 2(1)(d) in člen 30 — Uvozni DDV — Obdavčljivi dogodek — Pojem „uvoz“ blaga — Zahteva po vstopu blaga v gospodarski krogotok Evropske unije — Prepeljava tega blaga v drugo državo članico kot v tisto, v kateri je nastal carinski dolg)

12

2019/C 305/23 – Zadeva C-249/18: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 10. julija 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV (Predhodno odločanje — Carinski zakonik — Carinska deklaracija — Napačna navedba tarifne podštevilke kombinirane nomenklatureOdmerna odločba — Člen 78 tega zakonika — Ponovni pregled deklaracijeSprememba transakcijske vrednosti — Člen 221 navedenega zakonika — Zastaralni rok za pravico zahtevati plačilo carinskega dolga — Prekinitev)

19

2019/C 305/25 – Zadeva C-304/18: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 11. julija 2019 – Evropska komisija/Italijanska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Lastna sredstva — Carinske dajatve — Ugotovitev carinskega dolga — Vpis na posebni račun — Obveznost dajanja na voljo Evropski uniji — Postopek izterjave, začet prepoznoZamudne obresti)

20

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 18. september 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih