TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L233 do L237 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 233 (zakonodaja) – 21. julij 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1067 z dne 13. julija 2020 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo v okviru pogajanj na podlagi člena XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij Švice v okviru STO v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami

1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo v okviru pogajanj na podlagi člena XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij Švice v okviru STO v zvezi z mesom, prepariranim z začimbami

3

  • L 234 (zakonodaja) – 21. julij 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1068 z dne 15. maja 2020 o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Besedilo velja za EGP)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1070 z dne 20. julija 2020 o določitvi značilnosti maloobmočnih brezžičnih dostopovnih točk v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Besedilo velja za EGP)

11

  • L 235 (zakonodaja) – 22. julij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1079 z dne 20. julija 2020 o preverjanju in popravljanju podatkov iz Uredbe (EU) 2018/956 o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih ( 1 )

1

  • L 237 (zakonodaja) – 22. julij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1013 z dne 20. julija 2020 o določitvi tehničnih postavk podatkovnega niza, tehničnih formatov za posredovanje informacij ter podrobnih ureditev in vsebine poročil o kakovosti glede organizacije vzorčnega raziskovanja na področju uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije za referenčno leto 2021 v skladu z Uredbo (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1

  • C 241 (informacije in objave) – 21. julij 2020

2020/C 241/01 – Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/285/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

1

2020/C 241/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/285/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 377/2012 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom, ki ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Republiki Gvineji Bissau

2

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 22. julij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih