TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L225 do L236 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 225 (zakonodaja) – 25. junij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1046 z dne 23. junija 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

66

  • L 225I (zakonodaja) – 25. junij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1029 z dne 24. Junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 zaradi podaljšanja zaščitnega ukrepa v zvezi z uvozom nekaterih izdelkov iz jekla

1

  • L 226 (zakonodaja) – 25. junij 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1035 z dne 23. junija 2021 o spremembi izvedbenih sklepov 2013/648/EU in 2013/650/EU glede imetnika odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo nekatero gensko spremenjeno koruzo, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in njegovega zastopnika v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 4317) ( 1 )

31

Sklep Skupnega odbora EGP št. 130/2021 z dne 15. marca 2021 o spremembi Protokola 10 k Sporazumu EGP o poenostavitvi pregledov in formalnosti pri prevozu blaga [2021/1039]

41

  • L 227 (zakonodaja) – 28. junij 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/1050 z dne 21. junija 2021 o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Uredba Sveta (EU) 2021/1051 z dne 18. junija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

3

Uredba Sveta (EU) 2021/1052 z dne 18. junija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

17

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1053 z dne 25. junija 2021 o razveljavitvi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedenih z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2272

35

  • C 251 (informacije in objave) – 28. junij 2021

2021/C 251/09 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

17

  • L 230 (zakonodaja) – 30. junij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1071 z dne 29. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/442 in Izvedbene uredbe (EU) 2021/521 v zvezi z mehanizmom, v skladu s katerim je treba za nekatere izdelke predložiti izvozno dovoljenje

28

  • L 234 (zakonodaja) – 2. julij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1079 z dne 24. junija 2021 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) 2019/880 Evropskega parlamenta in Sveta o vnosu in uvozu predmetov kulturne dediščine

67

  • L 235 (zakonodaja) – 2. julij 2021

Sklep št. 3 Odbora za trgovino EU-Koreja z dne 29. aprila 2021 o spremembi dodatkov 2-C-2 in 2-C-3 k Prilogi 2-C k Sporazumu o prosti trgovini EU-Koreja [2021/1082]

1

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti sprememb dodatkov 2-C-2 in 2-C-3 k Prilogi 2-C k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Korejo

11

  • C 258 (informacije in objave) – 5. julij 2021

2021/C 258/08 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

8

  • L 236 (zakonodaja) – 5. julij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1091 z dne 2. julija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla

47

(1) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 5. julij 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih