TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L216 do L224 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 216 (zakonodaja) – 18. junij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/983 z dne 17. junija 2021 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz konverterske aluminijaste folije s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

142

  • L 217 (zakonodaja) – 18. junij 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/964 z dne 26. maja 2021 o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo

1

Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo

3

  • L 219 (zakonodaja) – 21. junij 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/995 z dne 18. junija 2021 o določitvi datuma, s katerim začne veljati Sklep Sveta (EU) 2017/1908 o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji

37

  • L 220 (zakonodaja) – 21. junij 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/990 z dne 7. junija 2021 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Kubo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Kubo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

3

  • C 245 (informacije in objave) – 24. junij 2021

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih vrst nerjavnega jekla s poreklom iz Rusije in Turčije 2021/C 245/17

21

(1) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 24. junij 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih