TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L206 do L208I /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 206 (zakonodaja) – 30. junij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/891 z dne 26. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 447/2014 glede posebnih določb za uskladitev določb za izvajanje programov čezmejnega sodelovanja, ki se financirajo v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), s posebnimi ukrepi v odziv na pandemijo COVID-19

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/892 z dne 29. junija 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi beta-ciflutrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/893 z dne 29. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije

8

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/894 z dne 29. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla

27

Sklep Političnega in varnostnega odbora (SZVP) 2020/895 z dne 25. junija 2020 o imenovanju poveljnika sil EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta) ter razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2020/401 (ATALANTA/2/2020)

63

Sklep št. 1/2020 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 19. junija 2020 o uskladitvi Sklepa št. 2/2019z datumi obdobij za prenos direktiv (EU) 2016/797 in (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta, podaljšanimi zaradi pandemije COVID-19 [2020/896]

65

  • C 216 (informacije in objave) – 30. junij 2020

Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2074, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/898, in iz Uredbe Sveta (EU) 2017/2063, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/897 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli 2020/C 216/01

1

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2074 in Uredbe Sveta (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih proti Venezueli 2020/C 216/02

3

Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil 2020/C 216/15

24

Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil 2020/C 216/16

33

  • L 207 (zakonodaja) – 30. junij 2020

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, ki je bil podpisan v Hanoju 30. junija 2019, bo začel veljati 1. avgusta 2020.

3

  • L 208 (zakonodaja) – 1. julij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/909 z dne 30. junija 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz fero-silicija s poreklom iz Rusije in Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036

2

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/910 z dne 30. junija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 in (EU) 2019/1583 glede ponovnega imenovanja letalskih prevoznikov, operatorjev in subjektov, ki zagotavljajo varnostni nadzor za tovor in pošto, ki prihajata iz tretjih držav, ter odloga nekaterih regulativnih zahtev na področju kibernetske varnosti, preverjanja preteklosti, standardov za sisteme za odkrivanje eksploziva in naprav za zaznavanje sledi eksplozivov zaradi pandemije COVID-19 ( 1 )

43

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/911 z dne 30. junija 2020 o določitvi značilnosti maloobmočnih brezžičnih dostopovnih točk v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah ( 1 )

48

  • L 208I (zakonodaja) – 1. julij 2020

Priporočilo Sveta (EU) 2020/912 z dne 30. junija 2020 o začasni omejitvi nenujnih potovanj v EU in morebitni odpravi te omejitve

1

  • C 217 (informacije in objave) – 1. julij 2020

2020/C 217/05 – Obvestilo nekaterim osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849 in Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

13

2020/C 217/12 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

33

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 1. julij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih