TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L205 do L221 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 205 (zakonodaja) – 5. avgust 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1356 z dne 4. avgusta 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 101/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1359 z dne 27. julija 2022 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

99

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1367 z dne 4. avgusta 2022 o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

276

  • L 207 (zakonodaja) – 9. avgust 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1385 z dne 8. avgusta 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

115

  • L 208 (zakonodaja) – 10. avgust 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1387 z dne 9. avgusta 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2022/58 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Japonske, Republike Koreje, Ruske federacije in Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

5

  • L 210 (zakonodaja) – 11. avgust 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1389 z dne 2. avgusta 2022 o spremembi in popravku Priloge IX k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/405 glede seznamov tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vstop nekaterih ribiških proizvodov v Unijo ( 1 )

1

  • L 211 (zakonodaja) – 12. avgust 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1394 z dne 11. avgusta 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz silicija, poslanega iz Republike Koreje in Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Republike Koreje ali Tajvana ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

86

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1395 z dne 11. avgusta 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Rusije in Turčije

127

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1397 z dne 11. avgusta 2022 o neopustitvi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih polivinil alkoholov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedenih z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1336

185

  • C 318 (informacije in objave) – 22. avgust 2022

2022/C 318/49 – Zadeva T-150/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. junija 2022 – Hangzhou Dingsheng Industrial Group in drugi/Komisija (Ničnostna tožba – Damping – Uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz KitajskeZačetek preiskave glede izogibanja obstoječim protidampinškim ukrepom, zaradi česar se ta uvoz registrira – Uvoz aluminijaste folije, poslane iz Tajske in s poreklom iz KitajskeRazširitev dokončne protidampinške dajatve – Izguba pravnega interesa – Ustavitev postopka)

36

  • C 320 (informacije in objave) – 24. avgust 2022

2022/C 320/21 – Obvestilo o izvajanju odločbe Organa Svetovne trgovinske organizacije za reševanje sporov v zvezi z zaščitnim ukrepom, ki se uporablja za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v Unijo

47

  • L 221 (zakonodaja) – 26. avgust 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1429 z dne 25. avgusta 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

74

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 26. avgust 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih