TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L200 do L203 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 200 (zakonodaja) – 24. junij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/863 z dne 22. junija 2020 o popravku nemške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike

1

  • C 210 (informacije in objave) – 24. junij 2020

Obvestilo Komisije Smernice za izvajanje Uredbe (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive 2020/C 210/01

1

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protisubvencijskih ukrepov 2020/C 210/06

Cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo / Indija / Protisubvencijska dajatev / 19.3.2021

28

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov 2020/C 210/07

Cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) / Indija / Protidampinška dajatev / 19.3.2021

29

Obvestilo o začetku Postopek pregleda s strani Unije glede trgovinskih ovir v smislu Uredbe (EU) 2015/1843, ki jih uporablja Kraljevina Saudova Arabija in vključujejo ukrepe, ki vplivajo na uvoz keramičnih ploščic 2020/C 210/08

30

Popravek Objave zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list Evropske unije C 204 z dne 18. junija 2020) 2020/C 210/10

34

  • L 201 (zakonodaja) – 25. junij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/868 z dne 18. junija 2020 o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1140 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/870 z dne 24. junija 2020 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne izravnalne dajatve, uvedene na uvoz izdelkov iz neskončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta, ter uvedbi dokončne izravnalne dajatve na registrirani uvoz izdelkov iz neskončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta

10

  • C 211 (informacije in objave) – 25. junij 2020

2020/C 211/12 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

15

2020/C 211/13 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

28

  • L 203 (zakonodaja) – 26. junij 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/877 z dne 3. aprila 2020 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 ter spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/341 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/880 z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

63

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/881 z dne 25. junija 2020 o sprejetju zahtevka za obravnavo novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi, uvedenimi z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1198 za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

65

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/882 z dne 25. junija 2020 o sprejetju zahtevka za obravnavo novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi, uvedenimi z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1198 za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

68

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/883 z dne 25. junija 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 4375) ( 1 )

71

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 29. junij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih