TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L197 do L206 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 206 (zakonodaja) – 11. junij 2021

Uredba (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (prenovitev)

1

  • L 205 (zakonodaja) – 11.junij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/939 z dne 10. junija 2021 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz monoetilen glikola s poreklom iz Združenih držav Amerike in Kraljevine Saudove Arabije

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/940 z dne 10. junija 2021 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz vezanih plošč iz brezovega lesa s poreklom iz Rusije

47

  • L 186 (zakonodaja) – 27. maj 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/909 z dne 31. maja 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Upogljiv izdelek (t. i. plavalna cev) iz celičaste plastične mase (plastične pene) v obliki votle cevi dolžine približno 1 m in premera približno 8 cm. Izdelek plava na vodi in je predstavljen kot plovni pripomoček)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/910 z dne 31. maja 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Paličice iz kermeta z enakim okroglim prečnim prerezom. Izdelki različnih dolžin in premerov so lahko polni ali perforirani s hladilnimi kanali ter imajo tope konice. Nekateri izdelki so bili morda tudi strojno obdelani (imajo posnete robove)

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/911 z dne 31. maja 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Voziček za prevoz pohištva – Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 4421 99 10 kot drugi izdelki iz vlaknenih plošč)

7

  • C 217 (informacije in objave) – 7. junij 2021

2021/C 217/21 – Zadeva C-62/20: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 15. aprila 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – Vogel Import Export NV/Belgische Staat (Predhodno odločanje – Uredba (EGS) št. 2658/87 – Carinska unija – Skupna carinska tarifaTarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Tarifne številke – Številki 4407 in 4409Skobljane lesene deske, katerih štirje robovi so rahlo zaobljeni vzdolž celotne dolžine deske)

15

  • L 198 (zakonodaja) – 4. junij 2021

Sklep št. 1/2021 Odbora za trgovino EU-Kolumbija-Peru-Ekvador z dne 17. maja 2021 o spremembi Dodatka 1 k Prilogi XII (Javna naročila) k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem na drugi strani [2021/894]

15

  • L 197 (zakonodaja) – 4. junij 2021

Uredba Komisije (EU) 2021/899 z dne 3. junija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede prehodnih ukrepov za izvoz mesno-kostne moke kot goriva za zgorevanje (1)

68

(1) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 11. junij 2021
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih