TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L197 do L199 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 197I (zakonodaja) – 23. junij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/864 z dne 22. junija 2020 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 23. junija 2020

1

  • L 197 (zakonodaja) – 22. junij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/861 z dne 16. junija 2020 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša „Cantal“/„fourme de Cantal“/„cantalet“ (ZOP)

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/862 z dne 19. junija 2020 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila na podlagi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za koledarsko leto 2020

3

  • L 199 (zakonodaja) – 22. junij 2020

Mednarodni sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o sodelovanju Republike Turčije v programu Unije „Obzorje 2020 – okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020)“

1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Turčijo o spremembi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o sodelovanju Republike Turčije v programu Unije „Obzorje 2020 – okvirni program za raziskave in inovacije (2014–2020)“

10

  • C 208 (informacije in objave) – 22. junij 2020

2020/C 208/04 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

5

2020/C 208/05 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

10

2020/C 208/06 – Objava spremenjenega enotnega dokumenta po odobritvi manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012

13

2020/C 208/07 – Objava spremenjenega enotnega dokumenta po odobritvi manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012

16

2020/C 208/08 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

19

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 23. junij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih