TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L196 do L200 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 196 (zakonodaja) – 25. julij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1292 z dne 22. julija 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1976 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz monoetilen glikola s poreklom iz Združenih držav Amerike in Kraljevine Saudove Arabije

119

  • C 284 (informacije in objave) – 25. julij 2022

2022/C 284/29 – Zadeva T-479/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. maja 2022 – Eurobolt in drugi/Komisija (Damping – Razširitev protidampinške dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa in jekla s poreklom iz Kitajske, na uvoz elementov, poslanih iz Malezije – Izvršitev sodbe Sodišča – Člen 266 PDEU – Ponovna uvedba dokončne protidampinške dajatve – Prepoved retroaktivnosti – Učinkovito sodno varstvo – Načelo dobrega upravljanja – Pristojnost avtorja akta)

25

2022/C 284/43 – Zadeva T-328/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. maja 2022 – Airoldi Metalli/Komisija (Ničnostna tožba – Damping – Uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Kitajske – Akt o naložitvi začasne protidampinške dajatve – Uvoznik – Predpis, ki potrebuje izvedbene ukrepe – Neobstoj posamičnega nanašanja – Nedopustnost)

33

2022/C 284/50 – Zadeva T-585/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. junija 2022 – Zásilkovna/Komisija (Državne pomoči – Nadomestilo, dodeljeno kot protidajatev za izpolnjevanje obveznosti univerzalne storitve v poštnem sektorju – Pritožba – Ničnostna tožba – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost)

38

  • L 197 (zakonodaja) – 20. julij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1305 z dne 25. julija 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz žice iz molibdena s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

75

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1306 z dne 25. julija 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

102

  • L 198 (zakonodaja) – 27. julij 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1308 z dne 26. julija 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1310 z dne 26. julija 2022 o začetku preiskave glede morebitnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1408 na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, z uvozom nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne, ter o registraciji takega uvoza

8

Sklep Sveta (EU) 2022/1311 z dne 17. junija 2022 o pooblastilu za začetek pogajanj s Kraljevino Norveško za spremembo Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost

14

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1313 z dne 25. julija 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

17

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/1315 z dne 26. julija 2022 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

19

  • C 286 (informacije in objave) – 27. julij 2022

2022/C 286/04 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1333, kakor se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2022/1315, in Uredbe Sveta (EU) 2016/44, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1308, o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

22

2022/C 286/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/1333 in Uredbi Sveta (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

24

2022/C 286/06 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge k Sklepu Sveta (SZVP) 2018/1544 in Priloge I k Uredbi Sveta (EU) 2018/1542 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

25

2022/C 286/11 – Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

33

  • C 287 (informacije in objave) – 28. julij 2022

2022/C 287/04 – Sklep Komisije z dne 26. julija 2022 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Čile o spremembah Dodatka I k Sporazumu o trgovini z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami (Priloga VI), priloženemu k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani

4

2022/C 287/05 – Sklep Komisije z dne 26. julija 2022 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Čile o spremembah dodatkov I, II, V in VIII k Sporazumu o trgovini z vini (Priloga V), priloženemu k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani

19

  • L 200 (zakonodaja) – 29. julij 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1323 z dne 27. julija 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

65

Sklep Sveta (EU) 2022/1327 z dne 26. julija 2022 o pozivu Komisiji, naj predloži študijo o razmerah na notranjem trgu poštnih storitev v Uniji, zlasti v zvezi z uporabo Direktive 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ter predlog, če bo to primerno glede na rezultate študije

152

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 29. julij 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih