TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L191 do L193 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 191 (zakonodaja) – 16. junij 2020

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2017/396 z dne 7. marca 2017 o izvajanju člena 9(5) Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo ( UL L 60 8.3.2017 )

2

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc ( UL L 314 5.12.2019 )

3

Popravek Direktive Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja ( Uradni list Evropskih skupnosti L 256 z dne 13. septembra 1991 ) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 13, zvezek 11, str. 3)

5

Popravek Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“) ( UL L 171 29.6.2016 )

6

Popravek Sklepa Sveta 90/611/EGS z dne 22. oktobra 1990 o sklenitvi v imenu Evropske gospodarske skupnosti Konvencije Združenih narodov proti nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami ( Uradni list Evropskih skupnosti L 326 z dne 24. novembra 1990 ) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 11, zvezek 17, str. 173)

7

Popravek Direktive Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja ( UL L 267 8.10.2008 )

9

  • L 193 (zakonodaja) – 17. junij 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/788 z dne 9. junija 2020 o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino

1

Sklep Sveta (EU) 2020/789 z dne 9. junija 2020 o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije

3

Sklep Sveta (EU) 2020/790 z dne 9. junija 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru in Pododboru za trgovino in naložbe, ustanovljenih z Okvirnim sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepov o poslovnikih Skupnega odbora in Pododbora za trgovino in naložbe

5

Sklep Sveta (EU) 2020/791 z dne 10. junija 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 13. zasedanju Odbora strokovnjakov za tehnična vprašanja Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet glede sprejetja sprememb enotnih tehničnih predpisov za tovorne vagone, označevanje vozil in za hrup tirnih vozil ter glede sprejetja popolne revizije pravil za podeljevanje spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje, in revizijo navedenih subjektov ter popolne revizije specifikacij za registre vozil

7

Sklep Sveta (SZVP) 2020/794 z dne 16. junija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/101 o spodbujanju učinkovitega nadzora nad izvozom orožja

13

Sklep Sveta (SZVP) 2020/795 z dne 16. junija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/809 v podporo pri izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev

14

Sklep Sveta (SZVP) 2020/796 z dne 16. junija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/1252 v podporo krepitvi kemijske zaščite in varnosti v Ukrajini v skladu z izvajanjem Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev

15

Popravek Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 ( UL L 236 19.9.2018 )

16

  • C 202 (informacije in objave) – 16. junij 2020

2020/C 202/05 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

28

  • C 202I (informacije in objave) – 16. junij 2020

2020/C 202 I/01 – Sklepi Sveta o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 18. junij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih