TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L188 do L190 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 189 (zakonodaja) – 15. junij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/776 z dne 12. junija 2020 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/492 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta

1

  • L 188 (zakonodaja) – 15. junij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/777 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/763 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/778 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/773 glede datumov začetka njene uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/779 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/250 glede datumov začetka njene uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/780 z dne 12. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 445/2011 in Izvedbene uredbe (EU) 2019/779 glede ukrepov za podaljšanje veljavnosti nekaterih spričeval železniških subjektov, zadolženih za vzdrževanje, in nekaterih prehodnih določb zaradi pandemije COVID-19 ( 1 )

8

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/781 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/545 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

11

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/782 z dne 12. junija 2020 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2018/761 in (EU) 2018/762 glede datumov začetka njune uporabe po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

14

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/783 z dne 12. junija 2020 o spremembi Sklepa 2012/757/EU glede ukrepov za prilagoditev pogostosti rednih zdravstvenih pregledov železniškega osebja, ki opravlja za varnost pomembne naloge, razen strojevodij, zaradi pandemije COVID-19 ( 1 )

16

  • C 200 (informacije in objave) – 15. junij 2020

2020/C 200/07 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

12

2020/C 200/08 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

15

  • L 188I (zakonodaja) – 15. junij 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/784 z dne 8. aprila 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvrstitve perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih spojin na seznam kemikalij ( 1 )

1

  • L 190 (zakonodaja) – 16. junij 2020

Uredba Komisije (EU) 2020/785 z dne 9. junija 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za kromafenozid, fluometuron, pencikuron, sedaksan, tau-fluvalinat in triazoksid v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/786 z dne 15. junija 2020 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav ( 1 )

20

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 16. junij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih