TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L164 do L166 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • C 237 (informacije in objave) – 20. junij 2022

2022/C 237/09 – Združene zadeve C-415/20, C-419/20 in C-427/20: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. aprila 2022 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH (C-415/20), F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG vertr. d. d. Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH (C-419/20), Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hamburg (C-415/20 et C-419/20), Hauptzollamt Kiel (C-427/20) (Predhodno odločanje – Carinska unija – Pravica do povračila oziroma plačila denarnih zneskov, ki jih je država članica pobrala oziroma zavrnila v nasprotju s pravom Unije – Protidampinške dajatve, uvozne dajatve, izvozna nadomestila in denarne kazni – Pojem „kršitev prava Unije“ – Napačna razlaga ali uporaba tega prava – Kršitev navedenega prava, ki jo ugotovi sodišče Unije ali nacionalno sodišče – Pravica do plačila obresti – Obdobje, za katero se plačajo obresti)

8

  • L 165 (zakonodaja) – 21. junij 2022

Sklep Sveta (SZVP) 2022/962 z dne 20. junija 2022 o spremembi Sklepa 2014/386/SZVP o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

46

C 238 (informacije in objave) – 21. junij 2022

2022/C 238/04 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/145/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

6

  • L 166 (zakonodaja) – 22. junij 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/967 z dne 13. junija 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem na podlagi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem pridružitvenega načrta EU-Republika Moldavija

130

Sklep Sveta (EU) 2022/970 z dne 16. junija 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru veleposlanikov AKP-EU, glede spremembe Sklepa št. 3/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

145

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 23.junij 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih