TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L163 do L175 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 163 (zakonodaja) – 20. junij 2019

Uredba Sveta (EU) 2019/998 z dne 13. junija 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

13

Uredba Sveta (EU) 2019/999 z dne 13. junija 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

27

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1005 z dne 19. junija 2019 o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialne carine ni primerna za uvoz banan s poreklom iz Nikaragve

101

  • C 209 (informacije in obvestila) – 20. junij 2019

2019/C 209/06 – Obvestilo o izteku nekaterih protisubvencijskih ukrepov

(Nekatere šarenke – Turčija – Protisubvencijska dajatev)

34

2019/C 209/07 – Obvestilo o ponovnem začetku preiskav na podlagi sodb z dne 10. aprila 2019 v zadevah T-300/16 in T-301/16 glede izvedbenih uredb Komisije (EU) 2016/387 in (EU) 2016/388 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončni protidampinški dajatvi na uvoz cevi iz nodularnega litega železa (imenovanega tudi sferoidno grafitno lito železo) s poreklom iz Indije

35

  • L 165 (zakonodaja) – 21. junij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1013 z dne 16. aprila 2019 o predložitvi predhodnega uradnega obvestila o pošiljkah nekaterih kategorij živali in blaga, ki vstopajo v Unijo ( 1 )

8

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1018 z dne 20. junija 2019 o spremembi Sklepa 2014/386/SZVP o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola

69

  • L 167 (zakonodaja) – 24. junij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1026 z dne 21. junija 2019 o tehničnih zahtevah za razvoj, vzdrževanje in uporabo elektronskih sistemov za izmenjavo in shranjevanje informacij na podlagi carinskega zakonika Unije

3

  • L 171 (zakonodaja) – 26. junij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1082 z dne 20. junija 2019 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(Vtisni vijak, iz jekla, z vrezanim navojem na steblu – uvrstiti pod oznako KN 7318 15 95 kot drugi vijaki iz jekla.)

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1083 z dne 21. junija 2019 o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

8

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1087 z dne 19. junija 2019 glede izvzetij iz razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4455)

117

  • L 172 (zakonodaja) – 26. junij 2019

Uredba (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju, in spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014

1

  • L 173 (zakonodaja) – 26. junij 2019

Uredba Sveta (EU) 2019/1089 z dne 6. junija 2019 o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

36

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1090 z dne 26. junija 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi dimetoat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

39

Uredba Komisije (EU) 2019/1091 z dne 26. junija 2019 o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za izvoz proizvodov, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz prežvekovalcev in neprežvekovalcev ( 1 )

42

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1094 z dne 17. junija 2019 o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo nekatera odstopanja na podlagi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4303) ( 1 )

52

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1095 z dne 25. junija 2019 o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES glede vnosov za Bosno in Hercegovino ter Rusijo na seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4285) ( 1 )

93

  • C 218 (informacije in obvestila) – 28. junij 2019

2019/C 218/01 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. maja 2019 do 31. maja 2019 (Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta)

1

2019/C 218/02 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. maja 2019 do 31. maja 2019 (Sklepi, sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES ali člena 38 Direktive 2001/82/ES)

8

  • L 175 (zakonodaja) – 28. junij 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1099 z dne 27. junija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 412/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

14

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1103 z dne 27. junija 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

31

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1109 z dne 27. junija 2019 o zaključku postopka za uvoz varjenih cevi in votlih profilov s kvadratnim ali pravokotnim prerezom iz železa, razen litega železa, ali jekla, razen nerjavnega jekla, s poreklom iz Republike Severne Makedonije, Rusije in Turčije

39

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1110 z dne 27. junija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4976) ( 1 )

52

(1) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 1. julij 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih