TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L155 do L157 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 155 (zakonodaja) – 18. maj 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/658 z dne 15. maja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/309 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Turčije, po vmesnem pregledu v skladu s členom 19(4) Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta

3

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/660 z dne 15. maja 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1326 glede elektromagnetne združljivosti elektromehanskih kontaktorjev in motorskih zaganjalnikov, naprav za gašenje obloka, električnih razdelilnikov, s katerimi lahko ravnajo nestrokovnjaki, in vozil za talni transport

16

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/661 z dne 15. maja 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/47 o zaščitnih ukrepih zaradi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 3319) ( 1 )

20

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/662 z dne 15. maja 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 3321) ( 1 )

27

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/479 z dne 1. aprila 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav ( UL L 102 2.4.2020 )

51

  • C 171 (informacije in objave) – 19. maj 2020

2020/C 171/01 – Sporočilo Komisije — Smernice za sprejetje odstopanj na ravni Unije za medicinske pripomočke v skladu s členom 59 Uredbe (EU) 2017/745

1

  • L 156 (zakonodaja) – 19. maj 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/668 z dne 18. maja 2020 o harmoniziranih standardih za osebno varovalno opremo, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta

13

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/669 z dne 18. maja 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/801/EU glede pooblastitve Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za izvajanje sklada za inovacije

20

Sklep št. 1/2020 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani, z dne 28. aprila 2020 v zvezi s sprejetjem poslovnika za posredovanje, poslovnika za arbitražo ter etičnega kodeksa razsodnikov [2020/670]

22

Sklep št. 2/2020 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani z dne 28. aprila 2020 v zvezi s sprejetjem seznama razsodnikov [2020/671]

35

  • L 157 (zakonodaja) – 19. maj 2020

Obvestilo o začasni uporabi Začasnega Sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/676 z dne 18. maja 2020 glede izvzetij iz razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 3137)

7

Sklep št. 1/2020 Odbora za trgovino EU-Singapur z dne 17. aprila 2020 o spremembi prilog 10-A in 10-B k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur [2020/677]

10

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 20. maj 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih