TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L151 do L153 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 151 (zakonodaja) – 14. maj 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/646 z dne 13. maja 2020 o odobritvi aktivne snovi lavandulil senecioat kot snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

3

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2020/647 z dne 11. maja 2020 o dovoljenju Italijanski republiki, da uporabi posebni ukrep odstopanja od člena 285 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

7

  • C 166 (informacije in objave) – 14. maj 2020

2020/C 166/05 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Turčije

9

  • C 167 (informacije in objave) – 15. maj 2020

2020/C 167/01 – Obvestilo Komisije Smernice o letnih revizijskih poročilih, ki jih je treba predložiti v skladu s členom 15(8) Direktive 2014/40/EU v okviru sistema sledljivosti EU za tobačne izdelke ( 1 )

1

  • L 152 (zakonodaja) – 15. maj 2020

Sklep št. 1/2020 Odbora za carinsko sodelovanje ESA-EU z dne 5. maja 2020 o odstopanju od pravil o poreklu, določenih s Protokolom 1 k Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, zaradi upoštevanja posebnih razmer na Mauritiusu v zvezi s soljenim atunom [2020/656]

21

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/163 z dne 5. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za pripravek iz muramidaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei DSM 32338, kot krmni dodatek za pitovne purane, purane za razplod, piščance za razplod in druge vrste perutnine za razplod (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd., ki ga v Uniji zastopa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( UL L 34 6.2.2020 )

25

  • L 153 (zakonodaja) – 15. maj 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/649 z dne 7. maja 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 56. zasedanju strokovnega odbora za prevoz nevarnega blaga Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet v zvezi z določenimi spremembami Dodatka C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu

1

Sklep Sveta (SZVP) 2020/651 z dne 14. maja 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2019/797 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice

4

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 15. maj 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih