TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L139 do L144 /2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 139 (zakonodaja) – 4. maj 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/604 z dne 30. aprila 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/47 o zaščitnih ukrepih zaradi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 2914) ( 1 )

67

  • L 139I (zakonodaja) – 4. maj 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/606 z dne 4. maja 2020 o izvajanju Uredbe (EU) 2019/1716 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

1

Sklep Sveta (SZVP) 2020/607 z dne 4. maja 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2019/1720 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

4

  • L 140 (zakonodaja) – 4. maj 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/593 z dne 30. aprila 2020 o odobritvi sporazumov in odločitev o ukrepih za stabilizacijo trga v sektorju krompirja

13

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/594 z dne 30. aprila 2020 o odobritvi sporazumov in odločitev o ukrepih za stabilizacijo trga v sektorjih za živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje in okrasno listje

17

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/595 z dne 30. aprila 2020 o dodelitvi pomoči za zasebno skladiščenje ovčjega in kozjega mesa ter vnaprejšnji določitvi zneska pomoči

21

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/596 z dne 30. aprila 2020 o dodelitvi pomoči za zasebno skladiščenje svežega ali ohlajenega mesa goveda, starega osem mesecev ali več, ter vnaprejšnji določitvi zneska pomoči

26

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19

40

  • C 146I (informacije in objave) – 4. maj 2020

2020/C 146 I/01 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1720, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/607, in Uredbe Sveta (EU) 2019/1716, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/606 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

1

2020/C 146 I/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2019/1720 in Uredbi Sveta (EU) 2019/1716 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

3

  • L 141 (zakonodaja) – 5. maj 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/611 z dne 30. aprila 2020 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (ES) št. 91/2009 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, za uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne

1

Popravek Uredbe Komisije (EU) 2020/171 z dne 6. februarja 2020 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ( UL L 35 7.2.2020 )

37

  • L 141 (zakonodaja) – 5. maj 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/615 z dne 4. maja 2020 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 5. maja 2020

1

  • L 142 (zakonodaja) – 5. maj 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/609 z dne 27. aprila 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru za carinsko sodelovanje, ustanovljenem na podlagi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah, glede sprejetja poslovnika skupnega odbora za carinsko sodelovanje

3

  • C 148 (informacije in objave) – 5. maj 2020

2020/C 148/01 – Obvestilo za nekatere osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/413/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

1

  • L 143 (zakonodaja) – 6. maj 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/616 z dne 5. maja 2020 o obnovitvi odobritve aktivne snovi foramsulfuron v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/617 z dne 5. maja 2020 o obnovitvi odobritve aktivne snovi metalaksil-M in omejitvi uporabe semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo metalaksil-M, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

6

  • L 144 (zakonodaja) – 7. maj 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/622 z dne 29. aprila 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/625 z dne 6. maja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1793 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/943 in Izvedbenega sklepa Komisije 2014/88/EU ( 1 )

13

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 7. maj 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih