TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L116 do L121 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 116 (zakonodaja) – 13. april 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/625 z dne 13. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Uredba Sveta (EU) 2022/626 z dne 13. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2022/263 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

3

Sklep Sveta (SZVP) 2022/627 z dne 13. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

6

Sklep Sveta (SZVP) 2022/628 z dne 13. aprila 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2022/266 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

8

  • C 163 (informaicje in objave) – 19. april 2022

2022/C 163/01 – Obvestilo nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

1

  • C 165 (informaicje in objave) – 19. april 2022

2022/C 165/05 – Zadeva C-226/20 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 24. februarja 2022 – Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL/Evropska komisija, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade (Pritožba – DampingUvoz vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa „nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije“ eana „Rusije“ Srbije in Ukrajine – Zaključek postopka v zvezi z uvozom iz Srbije – Ugotavljanje obstoja škode – Kumulativna ocena učinkov uvoza iz več kot ene tretje države – Uredba (EU) 2016/1036 – Člen 3(4) – Zaključek postopka brez sprejetja ukrepov – Člen 9(2) – „Zanemarljivost“ obsega uvoza – Prag de minimis – Diskrecijska pravica Evropske komisije)

6

2022/C 165/14 – Zadeva C-452/20: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 24. februarja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – PJ/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Direktiva 2014/40/EU – Člen 23(3) – Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom – Prepoved prodaje tobačnih izdelkov mladoletnikom – Pravila o kaznih – Učinkovite, sorazmerne in odvračalne sankcije – Obveznost prodajalcev tobačnih izdelkov, da pri prodaji teh izdelkov preverijo starost kupca – Globa – Obratovanja prodajalne s tobačnimi izdelki – Odvzem dovoljenja za obratovanje za obdobje petnajstih dni – Načelo sorazmernosti – Previdnostno načelo)

13

  • L 117 (zakonodaja) – 19. april 2022

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2022/396 z dne 9. marca 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 80, 9.3.2022 )

117

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2022/397 z dne 9. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 80, 9.3.2022 )

118

  • L 118 (zakonodaja) – 20. april 2022

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/643 z dne 10. februarja 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvrstitve pesticidov, industrijskih kemikalij, obstojnih organskih onesnaževal in živega srebra na seznam ter posodobitve carinskih oznak ( 1 )

14

  • C 166 (informaicje in objave) – 20. april 2022

2022/C 166/06 – Obvestilo uvoznikom – Uvoz tekstilnih izdelkov iz Bangladeša v Skupnost

8

2022/C 166/07 – Obvestilo uvoznikom – Uvoz česna v Skupnost

9

  • L 119 (zakonodaja) – 21. april 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/649 z dne 20. aprila 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/651 z dne 20. aprila 2022 o začetku pregleda Izvedbene uredbe (EU) 2017/1993 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije, Indonezije, Malezije, Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz teh držav ali ne, da se določi možnost odobritve izvzetja iz teh ukrepov enemu indijskemu proizvajalcu izvozniku, razveljavi protidampinška dajatev na uvoz tega proizvajalca izvoznika in uvede registracija uvoza tega proizvajalca izvoznika

68

Sklep Sveta (EU) 2022/656 z dne 11. aprila 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v tehničnih odborih za carinsko vrednotenje in za pravila o poreklu, ustanovljenih pod okriljem Svetovne carinske organizacije, v zvezi s sprejetjem svetovalnih mnenj, komentarjev, pojasnjevalnih opomb, študij primerov, študij in podobnih aktov glede carinskega vrednotenja uvoženega blaga v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994, in sprejetjem svetovalnih mnenj, informacij in nasvetov ter podobnih aktov glede določitve porekla blaga v skladu s Sporazumom o pravilih o poreklu

103

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2022/394 z dne 9. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini ( UL L 81, 9.3.2022 )

114

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi ( UL L 385, 29.10.2021 )

115

  • L 120 (zakonodaja) – 21. april 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/658 z dne 21. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/659 z dne 21. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

5

Sklep Sveta (SZVP) 2022/660 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

11

Sklep Sveta (SZVP) 2022/661 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

14

  • C 167 (informaicje in objave) – 21. april 2022

2022/C 167/06 – Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

20

  • L 121 (zakonodaja) – 22. april 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/663 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 glede obsega tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja

9

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/664 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla

12

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/665 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

33

Sklep Sveta (SZVP) 2022/669 z dne 21. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi

45

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 22. april 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih