TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L114 do L115 / 2022

 

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 114 (zakonodaja) – 12. april 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/592 z dne 11. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

37

Sklep Sveta (SZVP) 2022/596 z dne 11. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

68

Sklep Sveta (EU) 2022/598 z dne 5. aprila 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, glede spremembe Protokola 4 o pravilih o poreklu k navedenemu sporazumu in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2020/2058 ( 1 )

88

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2022/328 z dne 25. februarja 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini ( UL L 49, 25.2.2022 )

212

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/558 z dne 6. aprila 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ( UL L 108, 7.4.2022 )

213

Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini ( UL L 229, 31.7.2014 )

214

Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 692/2014 z dne 23. junija 2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola ( UL L 183, 24.6.2014 )

215

  • C 159 (informaicje in objave) – 12. april 2022

2022/C 159/08 – Obvestilo osebam, za katere veljajo ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/235/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/596, in Uredbe Sveta (EU) št. 359/2011, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/592 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

17

2022/C 159/09 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/235/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

18

  • L 115 (zakonodaja) – 13. april 2022

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in Demokratično republiko Vzhodni Timor o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

42

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/618 z dne 12. aprila 2022 o popravku francoske jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) 2021/1533 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam odpremljeni, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ( 1 )

64

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/619 z dne 12. aprila 2022 o zaključku pregledov v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2017/2230 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz triklorizocianurne kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za tri kitajske proizvajalce izvoznike, uvedbi dajatve na uvoz teh proizvajalcev in prenehanju registracije tega uvoza

66

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/624 z dne 12. aprila 2022 o zaključku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Rusije

185

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1934 z dne 30. julija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede nekaterih določb v zvezi s poreklom Blaga ( UL L 396, 10.11.2021 )

230

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 13. april 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih