TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L106 do L108 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 106 (zakonodaja) – 26. marec 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/524 z dne 22. marca 2021 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Pakistan na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/530 z dne 22. marca 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

Prenosni ročni elektromehanski aparat za osebno nego kože. Naprava je ovalna in meri približno 75 × 80 × 30 mm. Ima vodotesno ohišje in vgrajen elektromotor, ki povzroča vibracije (t. i. zvočno pulzacijo). Aparat je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8509 80 00 kot elektromehanski gospodinjski aparat z vdelanim elektromotorjem.

49

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/531 z dne 22. marca 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

Ohišje objektiva za kamero iz kovine in plastične mase z bajonetnim spojem, dimenzij približno 92 x 86 x 35,1 mm. Izdelek se namesti na prednjo stran digitalne video snemalne kamere, in sicer med video snemalno kamero in objekti. Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 9002 11 00 kot pribor za objektiv iz tarifne številke 9002 .

52

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/532 z dne 22. marca 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

Aparat (t. i. bazna postaja oziroma snemalnik „vse-v-enem“ za IP-kamere) v ohišju velikosti približno 33 × 23 × 8 cm, ki je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov: pasivni in aktivni elementi, procesor, grafična kartica, notranji pomnilnik (trdi disk). Aparat je zato treba uvrstiti kot drug aparat za snemanje ali reprodukcijo slike, ki ima vgrajen videotuner (TV-sprejemno enoto) ali ne, pod oznako KN 8521 90 00

55

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/533 z dne 24. marca 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

58

  • C 104 (informacije in objave) – 26. marec 2021

2021/C 104/06 – Obvestilo podjetjem, ki nameravajo leta 2022 v Evropsko unijo uvažati ali iz nje izvažati nadzorovane snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in podjetjem, ki nameravajo v letu 2022 te snovi proizvajati ali uvažati za laboratorijsko in analitsko uporabo bistvenega pomena

6

  • C 108 (informacije in objave) – 29. marec 2021

2021/C 104 I/01 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

se v pojasnjevalni opombi k tarifni podštevilki 9506 69 90 drugi in tretji odstavek črtata in nadomestita z naslednjim:

Iz te tarifne podštevilke pa so izključene t. i. ‚protistresne žogice‘, ki imajo obliko žogice in so lahko različno okrašene. Običajno so izdelane iz plastičnih mas ali gume in so zasnovane tako, da jih je mogoče stiskati v dlani in s tem izvajati protistresne vaje. ‚Protistresne žogice‘ in podobni ‚protistresni izdelki‘ različnih oblik in z različnimi motivi se uvrščajo pod tarifno številko 9503.“

1

  • C 110 (informacije in objave) – 29. marec 2021

2021/C 110/05 – Zadeva C-324/19: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. februarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg (Predhodno odločanje – Skupna trgovinska politika – Protidampinške dajatve – Uredba (ES) št. 384/96 – Člen 3(9) – Grožnja znatne škode – Dejavniki – Člen 9(4) – Uredba (ES) št. 926/2009 – Uvoz nekaterih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske – Neveljavnost)

8

2021/C 110/09 – Zadeva C-760/19: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 4. februarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – JCM Europe (UK) Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Predhodno odločanje – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitevTarifni številki 8472 in 9031 – Validator bankovcev in blagajniški predali – Naprava za vgradnjo v gostujočo napravo in priklop na zunanji gostiteljski krmilnik – Izvedbena uredba (EU) 2016/1760 – Veljavnost)

11

2021/C 110/12 – Zadeva C-92/20: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 3. februarja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Rottendorf Pharma GmbH/Hauptzollamt Bielefeld (Predhodno odločanje – Carinska unija – Carinski zakonik Skupnosti – Uredba (EGS) št. 2913/92 – Člen 239(1), druga alineja – Povračilo zakonito odmerjenih carinskih dajatev – Posebni položaj – Izdaja dovoljenja za sprostitev v prosti promet – Razveljavitev dovoljenja in izdaja dovoljenja za aktivno oplemenitenje z učinkom za nazaj – Ponoven izvoz blaga izven ozemlja Evropske unije – Nepredložitev blaga na carini)

13

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 29. marec 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih