TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L106 do L108 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • C 111 I (informacije in objave) – 3. april 2020

2020/C 111 I/01 – Sporočilo Komisije Smernice o nujni pomoči EU pri čezmejnem sodelovanju na področju zdravstvenega varstva v povezavi s krizo zaradi COVID-19

1

  • C 112 I (informacije in objave) – 3. april 2020

2020/C 112 I/01 – Sporočilo Komisije — Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19

1

  • L 103 I (zakonodaja) – 3. april 2020

Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 2146)

1

  • L 106 (zakonodaja) – 6. april 2020

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/496 z dne 19. marca 2020 o spremembi Smernice (EU) 2019/1265 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) (ECB/2020/15)

1

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/497 z dne 20. marca 2020 o beleženju nekaterih podatkov v registru podatkov o institucijah in povezanih družbah s strani pristojnih nacionalnih organov (ECB/2020/16)

3

  • L 107 (zakonodaja) – 6. april 2020

Uredba (EU) 2020/493 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o sistemu za lažne in prave dokumente na spletu (FADO) ter razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta 98/700/PNZ

1

  • L 108 (zakonodaja) – 6. april 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/492 z dne 1. aprila 2020 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta

1

  • C 113 (informacije in objave) – 6. april 2020

2020/C 113/05 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

5

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 6. april 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih