TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L103 do L105 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • C 111 (informacije in objave) – 3. april 2020

Popravek Razpisa za zbiranje predlogov 2020 – Enostavni programi Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 ( UL C 12 14.1.2020 )

4

Popravek Razpisa za zbiranje predlogov 2020 – Multiprogrami – Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 ( UL C 12 14.1.2020 )

6

  • L 103 (zakonodaja) – 3. april 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/483 z dne 1. aprila 2020 o tristotrinajsti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/484 z dne 2. aprila 2020 o odobritvi dajanja na trg lakto-N-tetraoze kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/485 z dne 2. aprila 2020 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 glede vstopa živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev iz Tajske v Unijo ( 1 )

10

Sklep št. 1/2019 Skupnega odbora EU-CTC, ustanovljenega s Konvencijo z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku, z dne 4. decembra 2019 o spremembi navedene konvencije [2020/487]

47

Popravek Delegirane direktive Komisije (EU) 2020/362 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih ( UL L 67 5.3.2020 )

53

  • L 104 (zakonodaja) – 3. april 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/469 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 923/2012, Uredbe (EU) št. 139/2014 in Uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede storitev upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa, projektiranja struktur zračnega prostora, kakovosti podatkov in varnosti na vzletno-pristajalni stezi ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 73/2010 ( 1 )

1

  • L 105 (zakonodaja) – 2. april 2020

Uredba Sveta (EU) 2020/488 z dne 2. aprila 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1352/2014 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

1

Sklep Sveta (SZVP) 2020/489 z dne 2. aprila 2020 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino ter druga regionalna vprašanja Zahodnega Balkana

3

Sklep Sveta (SZVP) 2020/490 z dne 2. aprila 2020 o spremembi Sklepa 2014/932/SZVP o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Jemnu

7

  • C 112 (informacije in objave) – 3. april 2020

2020/C 112/01 – Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

1

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 3. april 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih