TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L090 do L098 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 090 (zakonodaja) – 18. marec 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/441 z dne 17. marca 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

105

Sklep Sveta (EU) 2022/442 z dne 21. februarja 2022 o pooblastilu za začetek pogajanj z Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn za sklenitev sporazumov med Evropsko unijo in navedenimi državami o dodatnih pravilih v zvezi z Instrumentom za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja

116

  • L 091 (zakonodaja) – 18. marec 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/449 z dne 17. marca 2022 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o operativnih dejavnostih, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo izvaja v Republiki Moldaviji

1

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o operativnih dejavnostih, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo izvaja v Republiki Moldaviji

4

Sklep Sveta (SZVP) 2022/450 z dne 18. marca 2022 o spremembi Sklepa 2011/173/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Bosni in Hercegovini

22

  • C 129 (informacije in objave) – 22. marec 2022

2022/C 129/05 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP in iz Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi

14

Popravek obvestila o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz mononatrijevega glutamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ( UL C 35, 24.1.2022 )

18

  • L 094 (zakonodaja) – 23. marec 2022

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/464 z dne 21. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU glede dovoljenja, podeljenega Republiki Sloveniji, da še naprej uporablja posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

4

  • L 096 (zakonodaja) – 23. marec 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/468 z dne 23. marca 2022 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz kalcijevega silicida s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

9

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/469 z dne 23. marca 2022 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2022/72 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

36

  • C 131 (informacije in objave) – 24. marec 2022

2022/C 131/02 – Obvestilo Komisije v skladu s členom 4(14) Protokola 1 k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in državami SADC, ki izvajajo SGP, o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja Kumulacija med Evropsko unijo in državami AKP, ki izvajajo SGP, ter čezmorskimi državami in ozemlji EU, kot je določeno v členu 4(3) in 4(7) Protokola 1 k Sporazumu med EU in državami SADC, ki izvajajo SGP

2

  • C 132(informacije in objave) – 24. marec 2022

2022/C 132/25 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. oktobra 2021 o predlogu uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke (COM(2021)0392 – C9-0351/2021 – 2021/0209(CNS))

223

  • L 098 (zakonodaja) – 25. marec 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/475 z dne 23. marca 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/478 z dne 24. marca 2022 o ohranitvi zaščitnih ukrepov na uvoz školjk, namenjenih za prehrano ljudi, iz Turčije ( 1 )

54

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/479 z dne 24. marca 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo ( 1 )

57

Sklep Sveta (EU) 2022/481 z dne 22. marca 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije glede sprejetja sklepa o pregledu Dogovora o upravnih določbah za tarifne kvote kmetijskih proizvodov

76

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 25. marec 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih