TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L067 do L072 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 67 (zakonodaja) – 7. marec 2020

Uredba Komisije (EU) 2020/354 z dne 4. marca 2020 o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene in razveljavitvi Direktive 2008/38/ES (Besedilo velja za EGP)

1

Uredba Komisije (EU) 2020/355 z dne 26. februarja 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe poliglicerol poliricinoleata (E 476) v tekočih emulzijah rastlinskih olj (Besedilo velja za EGP)

28

Uredba Komisije (EU) 2020/356 z dne 4. marca 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polisorbatov (E 432–436) v gaziranih pijačah (Besedilo velja za EGP)

31

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/360 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

109

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/362 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih (Besedilo velja za EGP)

116

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/363 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede določenih izjem za svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih (Besedilo velja za EGP)

119

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/364 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo kadmija v nekaterih na sevanje odpornih snemalnih ceveh video kamer (Besedilo velja za EGP)

122

Delegirana direktiva komisije (EU) 2020/365 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

125

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/366 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca kot termičnega stabilizatorja v polivinilkloridu, ki se uporablja v nekaterih diagnostičnih in vitro medicinskih pripomočkih za analize krvi, telesnih tekočin in telesnih plinov, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

129

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/368 z dne 3. marca 2020 o odobritvi načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na nekaterih območjih Slovaške (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1157) (Besedilo v slovaškem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)

137

Sklep Komisije (EU) 2020/369 z dne 4. marca 2020 o podelitvi pooblastila subjektom, ki na ravni Unije zastopajo interese potrošnikov in trgovcev, za izdajo zunanjega opozorila v skladu z Uredbo (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

139

  • L 69 (zakonodaja) –6. marec 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/376 z dne 5. marca 2020 o izdaji dovoljenja za norbiksin (anato F) kot krmni dodatek za mačke in pse ( 1 )

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/377 z dne 5. marca 2020 o dovoljenju za natrijev selenat kot krmni dodatek za prežvekovalce ( 1 )

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/378 z dne 5. marca 2020 o dovoljenju za L-levcin kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

9

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/379 z dne 5. marca 2020 o uvedbi začasne izravnalne dajatve na uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta

14

  • L 71 (zakonodaja) –6. marec 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/370 z dne 5. marca 2020 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/371 z dne 5. marca 2020 o izvajanju člena 21(5) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji

5

Sklep Sveta (SZVP) 2020/373 z dne 5. marca 2020 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

10

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/374 z dne 5. marca 2020 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

14

  • C 073I (informacije in objave) – 6. marec 2020

2020/C 73 I/01 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/119/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/373, in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/370 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

1

2020/C 73 I/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/119/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

2

2020/C 73 I/03 – Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1333, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2020/374, in Uredbe Sveta (EU) 2016/44, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/371 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

3

2020/C 73 I/04 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/1333 in Uredbi Sveta (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

4

  • L 72 (zakonodaja) – 9. marec 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/383 z dne 6. marca 2020 o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 9. marca 2020

3

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/384 z dne 6. marca 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/47 o zaščitnih ukrepih zaradi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1537) ( 1 )

5

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2199 z dne 17. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ( UL L 338 30.12.2019 )

28

  • C 076 (informacije in objave) – 9. marec 2020

2020/C 76/06 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo GA21 (MON-ØØØ21-9), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D056125-02 – 2018/2698(RSP))

42

2020/C 76/07 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1 507 , 59 122 , MON 810 in NK603, ter o razveljavitvi sklepov 2009/815/ES, 2010/428/EU in 2010/432/EU v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D056123-02 – 2018/2699(RSP))

48

2020/C 76/14 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. maja 2018 o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike (2017/2070(INI))

128

2020/C 76/36 – Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. maja 2018 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

237

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 9. marec 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih