TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L058 do L068 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

 • L 058 (zakonodaja) – 28. februar 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/336 z dne 28. februarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

 • L 059 (zakonodaja) – 28. februar 2022

Sklep Sveta (SZVP) 2022/337 z dne 28. februarja 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

 • C 093I (informacije in objave) – 28. februar 2022

2022/C 93 I/01 – Obvestilo uvoznikom – Uvoz blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, v Unijo

1

 • C 098 (informacije in objave) – 28. februar 2022

2022/C 98/01 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/331, in iz Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/332 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi in dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

2022/C 98/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

3

 • L 062 (zakonodaja) – 1. marec 2022

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2022/263 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odgovor na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja ( UL L 42 I, 23.2.2022 )

26

 • C 100 (informacije in objave) – 1. marec 2022

2022/C 100/03 – Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije, ki ga je Svet sprejel 21. februarja 2022 (oprema, zajeta v Skupnem stališču Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme) (s katerim se posodobi in nadomesti Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije, ki ga je Svet sprejel 17. februarja 2020) (SZVP)

3

 • C 101 (informacije in objave) – 1. marec 2022

2022/C 101/01 – Obvestilo osebi, za katero veljajo omejitveni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/231/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2022/341, in Uredbe Sveta (EU) št. 356/2010, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/340, o omejitvenih ukrepih zaradi razmer v Somaliji

1

2022/C 101/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere se uporabljajo omejitveni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/231/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 356/2010 o omejitvenih ukrepih glede na razmere v Somaliji

3

2022/C 101/03 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/337, in iz Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/336 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi in dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

4

2022/C 101/04 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

5

 • L 063 (zakonodaja) – 2. marec 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/345 z dne 1. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

1

Sklep Sveta (SZVP) 2022/346 z dne 1. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

5

 • L 065 (zakonodaja) – 2. marec 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/350 z dne 1. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

1

Sklep Sveta (SZVP) 2022/351 z dne 1. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

5

 • L 066 (zakonodaja) – 2. marec 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/353 z dne 2. marca 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

Sklep Sveta (SZVP) 2022/354 z dne 2. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

14

 • L 055 (zakonodaja) – 28. februar 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/355 z dne 2. marca 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji

1

Sklep Sveta (SZVP) 2022/356 z dne 2. marca 2022 o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji

103

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2022/337 z dne 28. februarja 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 59, 28.2.2022 )

112

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2022/336 z dne 28. februarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ( UL L 58, 28.2.2022 )

113

 • L 068 (zakonodaja) – 3. marec 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/358 z dne 2. marca 2022 o začetku pregleda v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2019/1379 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za enega kitajskega proizvajalca izvoznika, odpravi dajatve na uvoz navedenega proizvajalca izvoznika in uvedbi registracije takšnega uvoza

9

 • C 103I (informacije in objave) – 3. marec 2021

2022/C 103 I/01 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/354, in iz Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/353 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi in dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

1

2022/C 103 I/02 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

3

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 3. marec 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih