TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L058 do L063 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 58 (zakonodaja) – 19. februar 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/254 z dne 18. februarja 2021 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2020/761 in (EU) 2020/1988 ter uredb (ES) št. 218/2007 in (ES) št. 1518/2007 glede uvoza proizvodov s poreklom iz Združenega kraljestva in izključitve navedenih proizvodov iz tarifnih kvot s tekočimi obdobji kvote

17

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/256 z dne 18. februarja 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združeno kraljestvo na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco ( 1 )

36

  • L 059 (zakonodaja) – 19. februar 2021

Sklep št. 1/2021 Skupnega odbora CETA z dne 29. januarja 2021 o upravnih in organizacijskih zadevah v zvezi z delovanjem Pritožbenega sodišča [2021/264]

41

Sklep št. 2/2021 Skupnega odbora CETA z dne 29. januarja 2021 o sprejetju postopka za sprejetje razlag v skladu s členom 8.31.3 in členom 8.44.3(a) CETA kot Priloge k svojemu poslovniku [2021/265]

45

  • L 061 (zakonodaja) – 22. februar 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/270 z dne 25. januarja 2021 o sklenitvi Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani v imenu Unije, in njegovi začasni uporabi

1

Sklep Odbora za trgovino št. 1/2020 z dne 19. novembra 2020 o spremembi Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani [2021/273]

27

Sklep št. 1/2021 Skupnega odbora EU-ŠVICA z dne 12. februarja 2021 o spremembi tabel III in IV Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, kot je bil spremenjen [2021/274]

29

  • C 062 (informacije in objave) – 22. februar 2021

2021/C 62/05 – Zadeva C-656/19: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szegedi Törvényszék – Madžarska) – BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Oprostitve pri izvozu – Člen 146(1)(b) – Blago, ki ga pridobitelj, ki nima prebivališča na ozemlju zadevne države članice, odpošlje ali odpelje iz Evropske unije – Člen 147 – „Blago, ki se prevaža v osebni prtljagi potnikov“, ki nimajo prebivališča v Uniji – Pojem – Blago, ki je dejansko zapustilo ozemlje Unije – Dokaz – Zavrnitev oprostitve pri izvozu – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti – Goljufija)

6

  • L 063 (zakonodaja) – 23. februar 2021

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/234 z dne 7. decembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 v zvezi s skupnimi podatkovnimi zahtevami in Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v zvezi z oznakami, ki se uporabljajo na nekaterih obrazcih

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/235 z dne 8. februarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 glede oblik in oznak skupnih podatkovnih zahtev, nekaterih pravil o nadzoru in pristojnega carinskega urada za dajanje blaga v carinski postopek

386

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 23. februar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih