TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L056 do L057 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 56 (zakonodaja) – 17. februar 2021

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/237 z dne 21. decembra 2020 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa ( 1 )

6

  • C 57 (informacije in objave) – 17. februar 2021

2021/C 57/03 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

3

2021/C 57/04 – Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indije in Indonezije

16

  • L 057 (zakonodaja) – 18. februar 2021

Popravek Izvedbenega sklepa Sveta (SZVP) 2020/1650 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (Uradni list Evropske unije L 370 I z dne 6. novembra 2020)

94

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2020/1648 z dne 6. novembra 2020 o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (Uradni list Evropske unije L 370 I z dne 6. novembra 2020)

95

Popravek Direktive (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (Uradni list Evropske unije L 137 z dne 24. maja 2017)

96

  • C 058 (informacije in objave) – 18. februar 2021

2021/C 58/05 – Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

35

2021/C 58/15 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopkaza uvoz kalcijevega silicida s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

60

2021/C 58/16 – Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz superabsorpcijskih polimerov s poreklom iz Republike Koreje

73

  • C 055 (informacije in objave) – 18. februar 2021

2021/C 58 I/05 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(9021 10 10 – Ortopedski pripomočki)

5

2021/C 58 I/06 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(razlika v urščanju v KN 9504 40 00 (igralne karte) in KN 9504 90 80 (druge igre)

7

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 18. februar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih