TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L043 do L047 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 43 (zakonodaja) – 17. februar 2020

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/204 z dne 28. novembra 2019 o podrobnih obveznostih ponudnikov storitev evropskega elektronskega cestninjenja, minimalni vsebini izjave o območju storitev evropskega elektronskega cestninjenja, elektronskih vmesnikih, zahtevah za komponente interoperabilnosti in razveljavitvi Odločbe 2009/750/ES

49

Uredba Komisije (EU) 2020/205 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 v zvezi s salmonelo v mesu plazilcev ( 1 )

63

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/206 z dne 14. februarja 2020 o odobritvi dajanja na trg sadne pulpe, soka iz pulpe in koncentriranega soka iz pulpe iz Theobroma cacao L. kot tradicionalnega živila iz tretje države v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

66

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/207 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede uvoza hrane za hišne živali iz Saudove Arabije ( 1 )

69

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/209 z dne 14. februarja 2020 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Grčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 962) ( 1 )

74

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/210 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/47 o zaščitnih ukrepih zaradi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 963) ( 1 )

77

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 693/2003 z dne 14. aprila 2003 o ustanovitvi posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD), Poenostavljenega železniškega tranzitnega dokumenta (FRTD) in o spremembah Skupnih konzularnih navodil in Skupnega priročnika ( UL L 099 17.4.2003 ) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 6, str. 138)

96

  • L 43I (informacije in objave) –17. februar 2020

Izvedbena Uredba Sveta (EU) 2020/211 z dne 17. februarja 2020 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

1

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/212 z dne 17. februarja 2020 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

6

  • L 44 (zakonodaja) – 18. februar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/219 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

17

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/220 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 979) ( 1 )

19

  • L 45 (zakonodaja) – 18. februar 2020

Uredba Sveta (EU) 2020/213 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

1

Sklep Sveta (SZVP) 2020/214 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

3

Sklep Sveta (SZVP) 2020/215 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

4

Popravek Sklepa Sveta (EU) 2019/2196 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Sklepa 2013/755/EU o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) ( UL L 337 30.12.2019 )

10

  • C 55 (informacije in objave) – 18. februar 2020

2020/C 55/01 – Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/740 in Uredbi Sveta (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

1

2020/C 55/02 – Obvestilo osebam, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2015/740 in Uredbi Sveta (EU) 2015/735 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

2

2020/C 55/03 – Obvestilo za osebe, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

3

2020/C 55/04 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

4

2020/C 55/05 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/101/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/215, in Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) 2020/213, o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

5

2020/C 55/06 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/101/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju

6

2020/C 55/07 – Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2013/255/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

7

2020/C 55/08 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2013/255/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

8

  • L 47 (zakonodaja) – 20. februar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/228 z dne 19. februarja 2020 o dovoljenju za eritrozin kot krmni dodatek za pse in mačke ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/229 z dne 19. februarja 2020 o dovoljenju za L-triptofan kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/230 z dne 19. februarja 2020 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/83 za uvoz mononatrijevega glutamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, in o uvedbi registracije takega uvoza

9

  • L 47I (zakonodaja) – 20. februar 2020

Uredba Sveta (EU) 2020/231 z dne 18. februarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2018/1977 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020

1

Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2020/116 z dne 27. januarja 2020 o izvajanju člena 12(1) Uredbe (EU) 2017/1770 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju (Uradni list Eropske unije L 22 z dne 28. januarja 2020)

8

Popravek Izvedbenega sklepa Sveta (SZVP) 2020/118 z dne 27. januarja 2020 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju ( UL L 022 28.1.2020 )

9

  • C 57 (informacije in objave) – 20. februar 2020

2020/C 57/09 – Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

25

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 20. februar 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih