TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L042 do L049 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 042 (zakonodaja) – 5. februar 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/133 z dne 4. februarja 2021 o izvajanju Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta glede osnovne oblike zapisa, strukture in načinov izmenjave podatkov o certifikatih o skladnosti v elektronski obliki

1

  • L 043 (zakonodaja) – 8. februar 2021

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/139 z dne 4. decembra 2020 o spremembi prilog I in V k Uredbi (EU) 2019/125 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, zaradi upoštevanja izstopa Združenega kraljestva iz Unije

5

  • L 048 (zakonodaja) – 11. februar 2021

Popravek Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, podpisanega v Bruslju dne 27. julija 2020( UL L 330 9.10.2020 )

5

  • L 049 (zakonodaja) – 12. februar 2021

Uredba (EU) 2021/167 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/169 z dne 11. februarja 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združeno kraljestvo na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco ( 1 )

18

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 12. februar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih