TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L036 do L040 / 2021

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • C 036 (informacije in objave) – 2. februar 2021

2021/C 36/10 – Obvestilo o spremembi obvestila o začetku protidampinškega postopka za uvoz ploščato valjanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

18

  • L 036 (zakonodaja) – 2. februar 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/113 z dne 25. januarja 2021 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov

3

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/114 z dne 25. septembra 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Armenijo in Vietnamom

5

  • L 039 (zakonodaja) – 3. februar 2021

Protokol k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

  • L 040 (zakonodaja) – 4. februar 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/127 z dne 3. februarja 2021 o določitvi zahtev za vnos lesenega pakirnega materiala na ozemlje Unije za prevoz nekaterega blaga s poreklom iz nekaterih tretjih držav in za zdravstvene preglede rastlin v zvezi s takim materialom ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1137

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/130 z dne 3. februarja 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vnosa za Združeno kraljestvo na seznamu tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterega perutninskega blaga v Unijo in njegov tranzit skozi Unijo v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco ( 1 )

16

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/131 z dne 3. februarja 2021 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

21

  • C 040 (informacije in objave) – 5. februar 2021

2021/C 40/07 – Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Republike Turčije

12

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 5. februar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih