TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L023 do L029 / 2020 – BREXIT – Sporazum o izstopu

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 29 (zakonodaja) – 31. januar 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/135 z dne 30. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 )

1

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

7

Izjava Evropske unije v skladu s tretjim odstavkom člena 185 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

188

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

189

  • L 27 (zakonodaja) – 31. januar 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/128 z dne 25. novembra 2019 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

6

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/129 z dne 26. novembra 2019 o spremembi praga ranljivosti iz točke 1(b) Priloge VII k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

8

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/130 z dne 28. januarja 2020 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

10

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/131 z dne 29. januarja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

18

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/132 z dne 30. januarja 2020 o nujnem ukrepu v obliki odstopanja od člena 45(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede prispevka Unije k ukrepom promocije v vinskem sektorju

20

Dizvedbeni Sklep Komisije (EU) 2020/134 z dne 30. januarja 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/47 o zaščitnih ukrepih zaradi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 604) ( 1 )

27

  • C 33 (informacije in objave) – 31. januar 2020

2020/C 33/01 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 (Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 11 )

1

2020/C 33/02 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 (Sklepi, sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES 11 ali člena 38 Direktive 2001/82/ES 22)

11

  • C 34 (informacije in objave) – 31. januar 2020

2020/C 34/01 – Politična izjava o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom

1

  • L 24 (zakonodaja) – 30. januar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/125 z dne 29. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 945/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/126 z dne 29. januarja 2020 o določitvi najvišjega zneska pomoči za zasebno skladiščenje oljčnega olja v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1882

5

  • L 25 (zakonodaja) – 30. januar 2020

Uredba Sveta (EU) 2020/123 z dne 27. januarja 2020 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

1

  • C 31 (informacije in objave) – 31. januar 2020

2020/C 31/03 – Državni prazniki v letu 2020

3

  • L 23 (zakonodaja) – 29. januar 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/122 z dne 16. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi mehiškimi državami o spremembi prilog I in II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o vzajemnem priznavanju in zaščiti označb za žgane pijače

1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi mehiškimi državami o nadomestitvi prilog I in II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o vzajemnem priznavanju in zaščiti označb za žgane pijače

3

  • L 23I (zakonodaja) – 29. januar 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/121 z dne 28. januarja 2020 o ustanovitvi Delovne skupine o Združenem kraljestvu, ki ji predseduje generalni sekretariat Sveta, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2017/900

1

  • C 30 (informacije in objave) – 29. januar 2020

2020/C 30/04 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/120, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/119, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

6

2020/C 30/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

7

2020/C 30/07 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

9

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 31. januar 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih