TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L201 do L205 iz 7.8.2009

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 52

  • L201 (zakonodaja) – 1.8.2009

Uredba Komisije (ES) št. 695/2009 z dne 31. julija 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 696/2009 z dne 31. julija 2009 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 1. avgusta 2009

3

  • L202 (zakonodaja) – 4.8.2009

Uredba Komisije (ES) št. 700/2009 z dne 3. avgusta 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

  • L203 (zakonodaja) – 5.8.2009

Uredba Sveta (ES) št. 703/2009 z dne 27. julija 2009 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene na uvoz valjane žice s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske
, ter zaključku postopka v zvezi z
uvozom valjane žice s poreklom iz Republike Moldavije in Turčije

1

Uredba Komisije (ES) št. 704/2009 z dne 4. avgusta 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

14

Uredba Komisije (ES) št. 705/2009 z dne 4. avgusta 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 696/2009 o določitvi uvoznih dajatev v
sektorju žit od 1. avgusta 2009

16

  • L204 (zakonodaja) – 6.8.2009

Uredba Komisije (ES) št. 706/2009 z dne 5. avgusta 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 712/2009 z dne 5. avgusta 2009 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(ES) št. 945/2008, za tržno leto 2008/2009

37

  • L205 (zakonodaja) – 7.8.2009

Uredba Komisije (ES) št. 716/2009 z dne 6. avgusta 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 717/2009 z dne 4. avgusta 2009 o
uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

3

Uredba Komisije (ES) št. 718/2009 z dne 4. avgusta 2009 o
uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

7

Uredba Komisije (ES) št. 719/2009 z dne 6. avgusta 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1251/2008 glede seznama tretjih držav in
ozemelj, s katerih se nekateri raki ter okrasne vodne živali lahko
uvažajo v Skupnost (1)

10

Uredba Komisije (ES) št. 721/2009 z dne 6. avgusta 2009 o
vloženih ponudbah za uvoz koruze v okviru javnega razpisa iz
Uredbe (ES) št. 676/2009

19

Uredba Komisije (ES) št. 722/2009 z dne 6. avgusta 2009 o
vloženih ponudbah za uvoz koruze v okviru javnega razpisa iz
Uredbe (ES) št. 677/2009

20

Sklep Komisije z dne 10. marca 2009 o podpisu in sklenitvi
Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Švicarsko konfederacijo o nekaterih tehničnih spremembah Prilog I
in II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko
konfederacijo za zagotovitev ukrepov, enakovrednih tistim iz
Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v
obliki plačil obresti zaradi pristopa Republike Bolgarije in
Romunije

21

  • Informacije in objave

Zadeva C-16/08: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 11. junija
2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativa
apgabaltiesa — Republika Latvija) — Schenker SIA proti
Valsts ienemumu dienests (Skupna carinska tarifa —
Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura — Sklopi
s tekočimi kristali z aktivno matriko)

13

Zadeva C-173/08: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. junija
2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te
Amsterdam — Nizozemska) — Kloosterboer Services BV
proti Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (Skupna
carinska tarifa — Tarifne številke — Ohlajevalni
sistemi za računalnike, sestavljeni iz toplotnega izmenjevalnika
in ventilatorja — Uvrstitev v kombinirano nomenklaturo)

19

Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov

41

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu ES/Izrael, da se
upošteva pristop Bolgarije in Romunije k EU ***

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19.
februarja 2008 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskima skupnostma in
njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na
drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in
Romunije k Evropski uniji (15061/2007 — KOM(2007)0464 —
C6-0445/2007 — 2007/0165(AVC))

113

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19.
februarja 2008 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima
skupnostma in njihovimi državami članicami na eni strani ter
Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi pristopa Republike
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (13199/2007 —
KOM(2007)0487 — C6-0438/2007 — 2007/0180(AVC))

114

Carinski zakonik Skupnosti ***II

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19.
februarja 2008 v zvezi s skupnim stališčem Sveta glede sprejetja
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi carinskega zakonika
Skupnosti (posodobljeni carinski zakonik) (11272/6/2007 —
C6-0354/2007 — 2005/0246(COD))

120

Izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19.
februarja 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med
upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in
Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in
kmetijske zakonodaje (KOM(2006)0866 — C6-0033/2007 —
2006/0290(COD))

121

Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropskih
skupnosti

1

(1) Besedilo velja za EGP
Vir:
Uradni
list Evropske unije

Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.

Prenesete
ga lahko od
tukaj


Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih