TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnega lista EU, št. L321 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 321 (zakonodaja) – 12. december 2019

Direktiva (EU) 2019/2121 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev1 )

1

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2122 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij živali in blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, posebnega nadzora osebne prtljage potnikov ter blaga v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg, ter o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 ( 1 )

45

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2123 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi s tem, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se identifikacijski in fizični pregledi nekaterega blaga lahko izvajajo na kontrolnih točkah, dokumentacijski pregledi pa v oddaljenosti od mejnih kontrolnih točk1 )

64

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o uradnem nadzoru pošiljk živali in blaga, ki so v tranzitu, se prenašajo ali nadalje prevažajo skozi Unijo, ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 119/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010, (EU) št. 142/2011 in (EU) št. 28/2012, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 ter Odločbe Komisije 2007/777/ES ( 1 )

73

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2125 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi z izvajanjem posebnega uradnega nadzora nad lesenim pakirnim materialom, obveščanjem o nekaterih pošiljkah in ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primerih neskladnosti

99

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2126 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za posebni nadzor za nekatere kategorije živali in blaga, ukrepov, ki se sprejmejo po izvedbi takšnega nadzora, in nekaterih kategorij živali in blaga, ki so izvzete iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah1 )

104

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2127 z dne 10. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb direktiv Sveta 91/496/EGS, 97/78/ES in 2000/29/ES ( 1 )

111

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2128 z dne 12. novembra 2019 o pripravi vzorca uradnega spričevala in pravil za izdajo uradnih spričeval za blago, dostavljeno na plovila, ki zapuščajo Unijo, in namenjeno oskrbi ladij ali oskrbi posadke in potnikov ali dostavljeno v vojaško oporišče Nata ali Združenih držav ( 1 )

114

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2129 z dne 25. novembra 2019 o določitvi pravil za enotno uporabo pogostosti identifikacijskih in fizičnih pregledov nekaterih pošiljk živali in blaga, ki vstopajo v Unijo1 )

122

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2130 z dne 25. novembra 2019 o določitvi podrobnih pravil o postopkih, ki jih je treba izvajati med dokumentacijskimi, identifikacijskimi in fizičnimi pregledi živali in blaga, nad katerimi se izvaja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, ter po njih ( 1 )

128

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2131 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

139

Sklep Skupnega odbora EGP št. 256/2018 z dne 5. decembra 2018 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2019/2132]

168

Sklep Skupnega odbora EGP št. 79/2019 z dne 29. marca 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2019/2133]

170

Sklep Skupnega odbora EGP št. 125/2019 z dne 8. maja 2019 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) in Priloge XIX (Varstvo potrošnikov) k Sporazumu EGP [2019/2134]

176

Popravek Delegirane direktive Komisije (EU) 2019/1846 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku ( UL L 283 5.11.2019 )

178

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 13. december 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih