TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnega lista EU, št. L302 (uvrščanje določenega blaga v kombinirano nomenklaturo)

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 302 (zakonodaja) – 16. september 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1288 z dne 9. septembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(izdelek – regenerator za trepalnice – izdelek se uvrsti pod oznako KN 3304 99 00 kot izdelek za lepotenje in ne 3305 ali 3307 – nega lasišča ….)

8

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1289 z dne 9. septembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(izdelek – netkani papirnati robčki za enkratno uporabo – je namenjen za splošno dezinfekcijo kože in drugih površin (na primer površin neinvazivnih medicinskih inštrumentov – izdelek se uvrsti pod oznako KN 3808 94 90 kot dezinfektant v pakiranjih za prodajo na drobno)

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1290 z dne 9. septembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(lesene letvice, ki se lahko brez kakršne koli nadaljnje obdelave vgradijo v ogrodja ležišč, naslanjačev ali kavčev – uvrstijo se v KN 4421 99 99 kot drugi leseni izdelk. Uvrstitev pod tarifno številko 9401 ali 9403 kot deli pohištva je izključena)

14

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1291 z dne 9. septembra 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(plastično „ohišje priključka“ – izdelek je treba uvrstiti glede na sestavni material (plastična masa), pod oznako KN 3926 90 97 kot drugi proizvodi iz plastičnih mas. Uvrstitev pod tarifno številko 8536 kot „električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali za zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih“ je izključena, saj je zadevni izdelek le ohišje in ne vsebuje priključkov, kontaktov ali ustreznih naprav )

17

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1292 z dne 15. septembra 2020 glede ukrepov za preprečevanje vstopa Agrilus planipennis Fairmaire iz Ukrajine v Unijo in o spremembi Priloge XI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072

20

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1293 z dne 15. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi azadirahtin ( 1 )

24

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1276 z dne 11. septembra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi bromoksinil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( UL L 300 14.9.2020 )

27

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 16. september 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih