TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnega lista EU, št. L269 / 2020

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • C 271 (informacije in objave) – 17. avgust 2020

2020/C 271/24 – Zadeva C-340/19: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 18. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa (Senāts) – Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Hydro Energo“ (Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitev – Tarifna številka 7407 – Bakrene palice in profili – Vroče valjani ingoti iz bakra ali bakrove zlitine, ki so pravokotne oblike)

18

2020/C 271/04 – Zadeva C-276/18: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odočbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – KrakVet Marek Batko sp. K./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 33 – Določitev kraja obdavčljivih transakcij – Dobava blaga s prevozom – Dobava blaga, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun – Uredba (EU) št. 904/2010 – Členi 7, 13 in od 28 do 30 – Sodelovanje med državami članicami – Izmenjava informacij)

4

2020/C 271/14 – Zadeva C-43/19: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 11. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 2(1)(c) – Področje uporabe – Obdavčljive transakcije – Storitve, opravljene za plačilo – Nadomestilo, ki ga stranke plačajo v primeru nespoštovanja najkrajšega trajanja naročniškega razmerja – Opredelitev)

10

2020/C 271/19 – Zadeva C-146/19: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 11. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – Slovenija) – SCT, d.d, v stečaju/Republika Slovenija (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člena 90 in 273 – Davčna osnova – Zmanjšanje – Zavrnitev – Neplačilo – Davčni zavezanec, ki svoje terjatve ni prijavil v stečajnem postopku, začetem zoper dolžnika – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti – Neposredni učinek)

14

2020/C 271/22 – Zadeva C-242/19: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 11. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Bucureşti – Romunija) – CHEP Equipment Pooling NV/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 17(2)(g) – Prenos premičnin v Evropski uniji zaradi opravljanja storitev – Člena 170 in 171 – Pravica do vračila DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila – Direktiva 2008/9/ES – Pojem „davčni zavezanec, ki nima sedeža v državi članici vračila“ – Davčni zavezanec, ki ni identificiran za DDV v državi članici vračila)

16

  • C 272 (informacije in objave) – 17. avgust 2020

2020/C 272/01 – Mnenje št. 4/2020 (v skladu s členoma 287(4) in 322(1)(a) PDEU) o predlogu 2020/0101 (COD) za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU); in o spremenjenem predlogu 2018/0196 (COD) za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume

1

  • C 270 (informacije in objave) – 17. avgust 2020

2020/C 270/06 – Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

7

  • L 269 (zakonodaja) – 17. avgust 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1201 z dne 14. avgusta 2020 glede ukrepov za preprečevanje vnosa bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njenega širjenja znotraj Unije

2

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1202 z dne 14. avgusta 2020 o zaključku protidampinškega postopka za uvoz bucik in sponk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter uvedbi nadzora nad uvozom bucik in sponk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

40

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1175 z dne 7. avgusta 2020 o dovoljenju za L-cistein hidroklorid monohidrat, pridobljen s fermentacijo z Escherichia coli KCCM 80180 in Escherichia coli KCCM 80181, kot krmni dodatek za vse živalske vrste (Uradni list Evropske unije L 259 z dne 10. avgusta 2020)

42

( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 17. avgust 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih