TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnega lista EU, št. L304 do L313 / 28.11.2009

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 52

 • L304 (zakonodaja) – 19.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1105/2009 z dne 18. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 1106/2009 z dne 18. novembra 2009 o
določanju odstotka sprejetja za izdajo izvoznih dovoljenj, o
zavračanju zahtevkov za izvozna dovoljenja in začasni odložitvi
vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor

3

 • L306 (zakonodaja) – 20.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1109/2009 z dne 19. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 1112/2009 z dne 19. novembra 2009 o
odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja za proizvode
v sektorju sladkorja
v okviru nekaterih tarifnih kvot

14

Uredba Komisije (ES) št. 1113/2009 z dne 19. novembra 2009 o
določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

16

Uredba Komisije (ES) št. 1114/2009 z dne 19. novembra 2009 o
nedodelitvi nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega
razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

20

Uredba Komisije (ES) št. 1115/2009 z dne 19. novembra 2009 o
določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega
mesa in jajc
ter za jajčni albumin in o spremembi Uredbe (ES)
št. 1484/95

21

Uredba Komisije (ES) št. 1116/2009 z dne 19. novembra 2009 o
določitvi stopenj nadomestil za mleko in mlečne proizvode,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

23

 • L307 (zakonodaja) – 21.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1117/2009 z dne 20. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 1119/2009 z dne 20. novembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1090/2009 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit
od 16. novembra 2009

4

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1112/2009 z dne 19. novembra
2009 o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja za
proizvode v sektorju sladkorja
v okviru nekaterih tarifnih
kvot ( UL
L 306, 20.11.2009
)

8

 • L308 (zakonodaja) – 24.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1123/2009 z dne 23. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 1126/2009 z dne 23. novembra 2009 o
odpiranju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za nekatere
kmetijske proizvode s poreklom iz Švice
in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 933/2002

14

Uredba Komisije (ES) št. 1127/2009 z dne 23. novembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1090/2009 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit
od 16. novembra 2009

17

 • L310 (zakonodaja) – 25.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1129/2009 z dne 24. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

3

Uredba Komisije (ES) št. 1133/2009 z dne 24. novembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1090/2009 o določitvi uvoznih dajatev
v sektorju žit
od 16. novembra 2009

26

 • L311 (zakonodaja) – 26.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1134/2009 z dne 25. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

 • L312 (zakonodaja) – 27.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1141/2009 z dne 26. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

6

Uredba Komisije (ES) št. 1146/2009 z dne 26. novembra 2009 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

40

Uredba Komisije (ES) št. 1147/2009 z dne 26. novembra 2009 o
določitvi najvišjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v
okviru javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 676/2009

42

Uredba Komisije (ES) št. 1148/2009 z dne 26. novembra 2009 o
vloženih ponudbah za uvoz koruze v okviru javnega razpisa
iz Uredbe (ES) št. 677/2009

43

 • L313 (zakonodaja) – 28.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1149/2009 z dne 27. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 1151/2009 z dne 27. novembra 2009 o
uvedbi posebnih pogojev, ki veljajo za uvoz sončničnega olja s
poreklom ali poslanega iz Ukrajine
zaradi tveganja onesnaženja
z mineralnim oljem, in o razveljavitvi Odločbe 2008/433/ES (1)

36

Uredba Komisije (ES) št. 1153/2009 z dne 24. novembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1384/2007 o določitvi podrobnih pravil
za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 o odprtju in upravljanju
nekaterih kvot za uvoz proizvodov iz perutninskega mesa s
poreklom iz Izraela
v Skupnost in o odstopanju od navedene
uredbe

50

Uredba Komisije (ES) št. 1154/2009 z dne 27. novembra 2009 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih kvot
Skupnosti za nekatere kmetijske in predelane kmetijske proizvode s
poreklom iz Izraela

52

Uredba Komisije (ES) št. 1156/2009 z dne 27. novembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1266/2007 glede pogojev za izvzetje
nekaterih dovzetnih vrst živali iz prepovedi izstopa iz Direktive
Sveta 2000/75/ES (1)

59

Uredba Komisije (ES) št. 1157/2009 z dne 27. novembra 2009 o
odstopanju od uredb (ES) št. 2402/96, (ES) št. 2058/96, (ES) št.
2305/2003, (ES) št. 955/2005, (ES) št. 969/2006, (ES) št.
1918/2006, (ES) št. 1964/2006, (ES) št. 1002/2007, (ES) št.
27/2008, (ES) št. 1067/2008 in (ES) št. 828/2009 glede datumov za
vložitev zahtevkov in izdaje uvoznih dovoljenj za leto 2010 v
okviru tarifnih kvot za sladki krompir, škrob iz manioke, manioko,
žita, riž, sladkor in oljčno olje ter o odstopanju od uredb (ES)
št. 382/2008, (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 596/2004 in (ES) št.
633/2004 glede datumov za izdajo izvoznih dovoljenj za leto 2010 v
sektorjih govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa, jajc in
perutninskega mesa

60

Sklep Sveta z dne 20. oktobra 2009 o podpisu in sklenitvi
Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Državo Izrael o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s
kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter
ribami in ribiškimi proizvodi, nadomestitvi protokolov 1 in 2 ter
njunih prilog ter spremembah Evro-mediteranskega sporazuma o
pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani

81

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Državo Izrael o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s
kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter
ribami in ribiškimi proizvodi, nadomestitvi protokolov 1 in 2 ter
njunih prilog ter spremembah Evro-mediteranskega sporazuma o
pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani

83

 • informacije iz Url. Serije C (informacije in
  objave)

Pojasnjevalne opombe h kombinirani nomenklaturi Evropskih
skupnosti

7

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov
, ki se uporabljajo za uvoz rezanih vlaken iz
poliestra s poreklom iz Republike Koreje

30

Izvajanje trgovinske politike preko učinkovitih uvoznih in
izvoznih pravil
ter postopkov

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. junija 2008 o
izvajanju trgovinske politike preko učinkovitih uvoznih in
izvoznih pravil ter postopkov (2007/2256(INI))

1

Obvestilo v skladu s členom 12, odstavek 5(a), uredbe Sveta
(EGS) št. 2913/92, v zvezi z informacijami carinskih organov držav
članic glede uvrščanja blaga v carinsko nomenklatur

3

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz folije iz polietilen
tereftalata (PET) s poreklom iz Indije

28

(1) Besedilo velja za EGP
Vir:
Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.

Prenesete
ga lahko od
tukaj


Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 1. december 2009
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih