TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz Uradnega lista EU, št. L285 do L290 / 6.11.2009

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 52

  • L285 (zakonodaja) – 31.10.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1034/2009 z dne 30. oktobra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 1035/2009 z dne 30. oktobra 2009 o
določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v obliki
škotskega viskija
za obdobje 2009/2010

3

Uredba Komisije (ES) št. 1037/2009 z dne 30. oktobra 2009 o
določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo
od 1. novembra 2009

7

  • L286 (zakonodaja) – 31.10.2009

Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1)

1

Uredba (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. septembra 2009 o trgovini z izdelki iz tjulnjev (1)

36

  • L287 (zakonodaja) – 31.10.2009

Uredba Komisije (ES) št. 948/2009 z
dne 30. septembra 2009 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS)
št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni
carinski tarifi

(kombinirana nomenklatura za leto
2010)

1

  • L288 (zakonodaja) – 4.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1039/2009 z dne 3. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

3

Uredba Komisije (ES) št. 1040/2009 z dne 3. novembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 428/2008 o določitvi intervencijskih
centrov za žita

5

Sklep Sveta z dne 9. oktobra 2009 o razveljavitvi sporazumov
med Evropsko skupnostjo za premog in jeklo ter Švicarsko
konfederacijo

18

Sklep Sveta z dne 19. oktobra 2009 o sklenitvi Sporazuma med
Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Priloge
11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo
o trgovini s kmetijskimi proizvodi

22

  • L289 (zakonodaja) – 5.11.2009

Uredba Komisije (ES) št. 1042/2009 z dne 4. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

1

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2009 z dne 4. novembra 2009 o
spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, določenih z Uredbo
(ES) št. 877/2009, za tržno leto 2009/10

3

Uredba Komisije (ES) št. 1044/2009 z dne 4. novembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 274/2009 o določitvi količinske omejitve
za izvoz izvenkvotnega sladkorja in izvenkvotne izoglukoze
do konca tržnega leta 2009/2010

5

Uredba Komisije (ES) št. 1045/2009 z dne 4. novembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 958/2009 o določanju odstotka sprejetja
za izdajo izvoznih dovoljenj, o zavračanju zahtevkov za
izvozna dovoljenja in začasni odložitvi vlaganja zahtevkov za
izvozna dovoljenja za izvenkvotni sladkor

6

  • L290 (zakonodaja) – 6.11.2009

Uredba Sveta (ES) št. 1048/2009 z dne 23. oktobra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 733/2008 o pogojih, ki urejajo uvoz
kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v
jedrski elektrarni Černobi
l

4

Uredba Komisije (ES) št. 1049/2009 z dne 5. novembra 2009 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za
nekatere vrste sadja in zelenjave

5

Uredba Komisije (ES) št. 1051/2009 z dne 3. novembra 2009 o
uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

(uvrščanje
štirikolesnih vozil)

56

Uredba Komisije (ES) št. 1053/2009 z dne 5. novembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES) št. 952/2006 o podrobnih pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje
notranjega trga za sladkor in sistem kvot

61

Uredba Komisije (ES) št. 1055/2009 z dne 5. novembra 2009 o
spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine
s tretjimi državami v sektorju sladkorja

64

Uredba Komisije (ES) št. 1056/2009 z dne 5. novembra 2009 o
določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

66

Uredba Komisije (ES) št. 1057/2009 z dne 5. novembra 2009 o
nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega
razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

70

Uredba Komisije (ES) št. 1058/2009 z dne 5. novembra 2009 o
nedodelitvi nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega
razpisa iz Uredbe (ES) št. 619/2008

71

Uredba Komisije (ES) št. 1059/2009 z dne 5. novembra 2009 o
določitvi stopenj nadomestil za mleko in mlečne proizvode,
izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

72

  • C265 (informacije in objave) – 6.11.2009

Enajsto letno poročilo v skladu s členom 8(2) Skupnega stališča
Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede
nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme

1

(1) Besedilo velja za EGP
Vir:
Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.

Prenesete
ga lahko od
tukaj


Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 6. november 2009
TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih