TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L298 do L305, iz 21. 11. 2015

Sprememba IU v zvezi s solarnim steklom, namenjenim predelavi po postopku predelave pod carinskim nadzorom, obvestila o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov, določitev pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2016, …

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58

  • L 298 (zakonodaja) – 14. november 2015
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2031 z dne 13. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1918/2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje s poreklom iz Tunizije

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2034 z dne 13. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

12

  • L 300 (zakonodaja) – 17. november 2015
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2048 z dne 16. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

13

  • L301 (zakonodaja) – 18. november 2015
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2063 z dne 17. novembra 2015 o odobritvi neomejenega in dajatev prostega dostopa do Unije za leto 2016 za nekatero blago s poreklom iz Norveške, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

10

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2064 z dne 17. novembra 2015 o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti v zvezi s solarnim steklom, namenjenim predelavi po postopku predelave pod carinskim nadzorom ( 1 )

12

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2070 z dne 17. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

45

  • C 384 (informacije in objave) – 18. november 2015
2015/C 384/5
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov
(Nekatere tkanine z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken – Protidampinška dajatev – iztek veljavnosti – 10.8.2016)

5

2015/C 384/6
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov
(Nekateri obročni mehanizmi za vezavo – Tajska – Protidampinška dajatev – iztek veljavnosti – 10.8.2016)

7

  • L 302 (zakonodaja) – 19. november 2015
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2076 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za sveže in zamrznjeno svinjsko meso s poreklom iz Ukrajine

51

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2077 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine

57

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine

63

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine

71

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2080 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede upravljanja uvoznih tarifnih kvot za mlečne proizvode s poreklom iz Ukrajine in odprave uvozne tarifne kvote za mlečne proizvode s poreklom iz Moldavije

77

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2081 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine

81

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2086 z dne 18. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

97

  • C 385 (informacije in objave) – 19. november 2015
2015/C 385/3
Sklep Komisije z dne 3. novembra 2015 o stališču, ki se v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo zastopa v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, v zvezi s Sklepom Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta o sprejetju poslovnika

3

  • L 303 (zakonodaja) – 20. november 2015
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2095 z dne 19. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

11

  • L 305 (zakonodaja) – 21. november 2015
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2106 z dne 20. novembra 2015 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2016 v skladu z Uredbo (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta

35

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2107 z dne 20. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

45

Sklep Sveta (EU) 2015/2108 z dne 16. novembra 2015 o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Sveta za trgovino s storitvami Svetovne trgovinske organizacije, in sicer za priglasitev preferencialne obravnave, ki jo namerava Unija dodeliti za storitve in ponudnike storitev iz najmanj razvitih držav članic, ter za prošnjo za soglasje v zvezi s preferencialno obravnavo, ki presega dostop do trga

47

  • C 388 (informacije in objave) – 21. november 2015
2015/C 388/7
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov
(Barijev karbonat – Ljudska republika Kitajska – Protidampinška dajatev – iztek veljavnosti 20. 8. 2016)

16

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:  Uradni list Evropske unije

Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 23. november 2015
© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih