TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L291 do L297, iz 13. 11. 2015

Razlagalno obvestilo o navedbi porekla za blago z ozemelj, ki jih Izrael zaseda od junija 1967, …

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58

  • L 291 (zakonodaja) – 7. november 2015
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1996 z dne 6. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

3

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1295/2014 z dne 4. decembra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ( UL L 349, 5.12.2014 )

11

  • L 292 (zakonodaja) – 10. november 2015
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2001 z dne 9. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

9

  • L294 (zakonodaja) – 11. november 2015
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2004 z dne 10. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

50

  • C 375 (informacije in objave) – 12. november 2015
Razlagalno obvestilo o navedbi porekla za blago z ozemelj, ki jih Izrael zaseda od junija 1967
(Evropska unija v skladu z mednarodnim pravom ne priznava izraelske suverenosti nad ozemlji, ki jih Izrael zaseda od junija 1967, tj. nad Golansko planoto, Gazo in Zahodnim bregom, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, in jih ne šteje za del izraelskega ozemlja …)

4

  • L 297 (zakonodaja) – 13. november 2015
Sklep Sveta (EU) 2015/2025 z dne 26. oktobra 2015 o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2026 z dne 12. novembra 2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

3

  • C 376 (informacije in objave) – 13. november 2015
2015/C 376/9
Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za uvoz nekaterih vrst polietilen tereftalata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

13

  • C 378 (informacije in objave) – 13. november 2015
2015/C 378/1
Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) ( 1 )

1

2015/C 378/2
Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Objava sklicev na evropske ocenjevalne dokumente v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 305/2011) ( 1 )

4

2015/C 378/3
Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) ( 1 )

6

(1) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Pripravil: Jože Podlogar
Ljubljana, 13. november 2015
© TRINET Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih