TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L94 do L101 iz 18. aprila 2015


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 57
  • L 94 (zakonodaja) – 10. april 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/572 z dne 9. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1
  • L 96 (zakonodaja) – 14. april 2015Sklep Sveta (EU) 2015/575 z dne 17. decembra 2014 o podpisu
Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem
sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih
načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije, v
imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi


1
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem
sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih
načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/577 z dne 10. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9
2015/C 117/04 – Obvestilo o veljavnih izravnalnih
ukrepih
v zvezi z uvozom nekaterih palic iz nerjavnega
jekla s poreklom iz Indije
v Unijo: sprememba imena ene od
družb, za katero velja individualna stopnja izravnalne dajatve


4
2015/C 118/03 – Zadeva C-134/13: Sodba Sodišča (peti
senat) z dne 12. februarja 2015 (predlog za sprejetje predhodne
odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno
kraljestvo) – Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners
for Her Majesty’s Revenue and Customs (Predhodno odločanje —
Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev
Kombinirana nomenklaturaInfrardeče
termokamere
)


3
  • L 97 (zakonodaja) – 14. april 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/584 z dne 13. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7
  • L 98 (zakonodaja) – 15. april 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/588 z dne 14. aprila 2015
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 470/2014 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske


6
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/589 z dne 14. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


9
  • L 99 (zakonodaja) – 16. april 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/597 z dne 15. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


23
Sklep št. 1/2015 Posebnega odbora Cariforum-EU za
carinsko sodelovanje in olajševanje trgovine z dne 10. marca 2015
o odstopanju od pravil o poreklu, določenih s Protokolom I
k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami Cariforuma na
eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami
na drugi strani zaradi upoštevanja posebnih razmer v
Dominikanski republiki v zvezi z nekaterimi tekstilnimi izdelki
[2015/600]


34
  • L 100 (zakonodaja) – 17. april 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/605 z dne 16. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


75
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/606 z dne 16. aprila 2015
o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za količine
v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do 7. aprila
2015 v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 341/2007
za česen


77
  • L 101 (zakonodaja) – 18. april 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/609 z dne 17. aprila 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne
cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


58
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože Podlogar

Ljubljana, 20. april 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih