TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L311 do L315 iz 1. novembra 2014
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 57
  • L 311 (zakonodaja) – 31. oktober 2014Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o pridružitvi med
Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in
njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi
strani


1
Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1159/2014 z dne 30. oktobra
2014 o izvajanju člena 8a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o
omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo


2
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1162/2014 z dne 30.
oktobra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


21
Sklep Sveta 2014/750/SZVP z dne 30. oktobra 2014 o spremembi
Sklepa Sveta 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih proti
Belorusiji


39
Sklep Sveta 2014/751/SZVP z dne 30. oktobra 2014 o spremembi
Sklepa 2010/573/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu
pridnestrske regije Republike Moldavije


54
  • L 312 (zakonodaja) – 31. oktober 2014Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16.
oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št.
2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi

(KOMBINIRANA NOMENKLATURA ZA LETO 2015)


1
  • L 313 (zakonodaja) – 31. oktober 2014Uredba (EU) št. 1150/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 29. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 374/2014 o
znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz
Ukrajine


1
  • L314 (zakonodaja) – 31. oktober 2014Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1164/2014 z dne 31.
oktobra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št.
411/2014 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote Unije
za sveže in zamrznjeno goveje in telečje meso s poreklom iz
Ukrajine


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1165/2014 z dne 31.
oktobra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede
upravljanja tarifnih kvot za mlečne proizvode s poreklom iz
Ukrajine


7
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1166/2014 z dne 31.
oktobra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št.
412/2014 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije
za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine


12
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1167/2014 z dne 31.
oktobra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št.
413/2014 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije
za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine


17
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1168/2014 z dne 31.
oktobra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št.
414/2014 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije
za sveže in zamrznjeno svinjsko meso s poreklom iz Ukrajine


23
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1169/2014 z dne 31.
oktobra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št.
416/2014 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za uvoz za
nekatera žita s poreklom iz Ukrajine


28
2014/C 385/03

Obvestilo za osebe in subjekte, za katere veljajo omejevalni
ukrepi iz Sklepa Sveta 2012/642/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št.
765/2006 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji


12
  • L315 (zakonodaja) – 1. november 2014Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1172/2014 z dne 31.
oktobra 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za
določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


13
Sklep Skupnega odbora za carinsko sodelovanje, ustanovljenega
na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Ljudske
republike Kitajske o sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v
carinskih zadevah z dne 16. maja 2014 glede medsebojnega
priznavanja programa o pooblaščenih gospodarskih subjektih v
Evropski uniji
in programa ukrepov za upravljanje z družbami
po kategorijah v Ljudski republiki Kitajski


46
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.Prenesete
ga lahko od
tukaj

Pripravil: Jože Podlogar

Ljubljana, 4. november 2014

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih