TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L283 do L287, iz 31. oktobra 2015


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
 • L 283 (zakonodaja) – 29. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1941 z dne 28. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


7
 • C 357 (informacije in objave) – 29. oktober
  20152015/C 357/5

Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz
nekaterih priborov (fitingov) za varjenje cevi iz nerjavnega
jekla, dokončanih ali nedokončanih, s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in Tajvana


5
 • L284 (zakonodaja) –
  30. oktober 2015Sklep Sveta (EU) 2015/1947 z dne 1. oktobra 2015 o sklenitvi
Protokola o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi
Svetovne trgovinske organizacije v imenu Evropske unije


1
Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi
Svetovne trgovinske organizacije


3
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1951 z dne 28. oktobra
2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo
reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc
ter za albumine iz jajc


98
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1952 z dne 29. oktobra
2015 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z
Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 511/2010 na uvoz žice iz
molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim
prerezom med 1,35 mm in 4,0 mm, s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske, na uvoz žice iz molibdena, ki vsebuje najmanj 97 mas. %
molibdena, s prečnim prerezom med 4,0 mm in 11,0 mm, s poreklom
iz Ljudske republike Kitajske


100
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1953 z dne 29. oktobra
2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
nekaterih zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz
silicijevega jekla za elektropločevine s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, Japonske, Republike Koreje, Ruske federacije
in Združenih držav Amerike


109
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1954 z dne 29. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


140
 • L 285 (zakonodaja) – 30. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16.
oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št.
2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi

Kombinirana nomenklatura za leto 2016


1
 • C 358 (informacije in objave) – 30. oktober
  2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1907 z dne 22. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


13
Popravek informacije o podpisu Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Republiko Tunizijo
na drugi strani o okvirnem sporazumu med
Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za
sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije ( UL L 104,
23.4.2015 )


28
 • L 287 (zakonodaja) – 31. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1963 z dne 30. oktobra
2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem
pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz kalijevega acesulfama
s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


52
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1964 z dne 30. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


65
 • C 363 (informacije in objave) – 3. november
  20152015/C 363/4

Zadeva C-511/13 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8.
septembra 2015 – Philips Lighting Poland S.A., Philips
Lighting BV/Svet Evropske unije, Hangzhou Duralamp Electronics
Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt),
Osram GmbH, Evropska komisija (Pritožba — Damping —
Uredba (ES) št. 384/96 — Členi 4(1), 5(4) in 9(1) —
Uredba (ES) št. 1205/2007 — Uvoz integriranih
elektronskih kompaktnih fluorescenčnih žarnic (CFL-i) s poreklom
iz Kitajske, Vietnama, Pakistana in Filipinov — Škoda,
povzročena industriji Skupnosti

Večji delež celotne proizvodnje podobnih izdelkov v Skupnosti)


4
2015/C 363/5

Zadeva C-569/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra
2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Förvaltningsrätten i
Malmö – Švedska) – Bricmate AB/Tullverket (Predhodno
odločanje — Trgovinska politika — Protidampinška
dajatev, uvedena na uvoz keramičnih ploščic s poreklom iz
Kitajske
— Izvedbena uredba (EU) št. 917/2011 —
Veljavnost — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Členi 3(2),
(3), (5) in (6), 17 in 20(1) — Določanje škode in vzročne
zveze — Zmotna ugotovitev dejanskega stanja in očitne
napake pri presoji — Dolžnost skrbnega ravnanja —
Preučitev elementov, ki jih je posredoval uvoznik iz vzorca —
Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe)


5
2015/C 363/6

Zadeva C-687/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. septembra
2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht
München – Nemčija) – Fliesen-Zentrum Deutschland
GmbH/Hauptzollamt Regensburg (Predhodno odločanje — Damping
— Protidampinška dajatev, uvedena na uvoz keramičnih
ploščic s poreklom iz Kitajske
— Izvedbena uredba (EU)
št. 917/2011 — Veljavnost — Uredba (ES) št. 1225/2009
— Člen 2(7)(a) — Normalna vrednost — Določitev
na podlagi cene v tretji državi s tržnim gospodarstvom —
Izbira primerne tretje države — Dolžnost skrbnega ravnanja
— Pravica do obrambe — Obveznost obrazložitve —
Vzorčenje)


5
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 3. november 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih