TRINET Podpora novice

Pregled carinskih novosti iz UL EU, od št. L271 do L273, iz 17. oktobra 2015

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 58
  • L 271 (zakonodaja) – 16. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU)
2015/1854 z dne 15. oktobra 2015 o določitvi standardnih uvoznih
vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave


31
  • L272 (zakonodaja) –
    16. oktober 2015Popravek Uredbe (EU) št. 978/2012
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi
sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 ( UL L 303, 31.10.2012 )

Stran 39, Priloga V, razpredelnica, vnos
za oddelek S-4a, stolpec „Oznaka KN“:

oznaka KN „1602 90 78“ se
črta.

Stran 70, Priloga IX, razpredelnica,
vnos za oddelek S-4a, stolpec „Oznaka KN“:

oznaka KN „1602 90 78“ se
črta.


14
  • C 341 (informacije in objave) – 16. oktober
    20152015/C 341/1

Obvestilo v skladu s členom 12(5)(a) Uredbe Sveta (EGS) št.
2913/92, v zvezi z informacijami carinskih organov držav
članic glede uvrščanja blaga v carinsko nomenklaturo

Spremembe Pojasnjevalnih opomb
harmoniziranega sistema in Zbirke mnenj o uvrstitvi, ki jih je
odobril Svet za carinsko sodelovanje (SCS dok. NC2116 –
poročilo 55. seje Odbora HS)


1
  • L 273 (zakonodaja) – 17. oktober 2015Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1857 z dne 16. oktobra
2015 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev
uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave


1
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1858 z dne 16. oktobra
2015 o določitvi koeficienta dodeljevanja za zahtevke za
dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike za leto 2016

v okviru kvot iz Uredbe (ES) št. 1187/2009


4
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1859 z dne 16. oktobra
2015 o določitvi koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za
količine v zahtevkih za uvozna dovoljenja, vloženih od 1. do
7. oktobra 2015 v okviru tarifnih kvot
, odprtih z Uredbo (ES)
št. 341/2007 za česen


7
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Pripravil: Jože
Podlogar

Ljubljana, 19. oktober 2015

© TRINET
Informatika, d.o.o.

Nekatere funkcionalnosti so zaprte z uporabniškim računom. Za uporabo le-teh vas prosimo, da se registrirate z službenim e-mail naslovom. Uporabniški računi bodo aktivirani v najkrajšem možnem času.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih